Jeszcze przed wejściem w życie nowych przepisów (Dz.U. z 2021 r. poz. 1090) stowarzyszenie adwokackie „Defensor Iuris” zaapelowało o wstrzymanie doręczeń w tym trybie przez sądy wszystkich apelacji, do czasu wprowadzenia w portalu odpowiednich funkcji pozwalających na sprawną i bezpieczną wymianę korespondencji. Przede wszystkich chodzi tu o możliwość otrzymania poświadczenia odbioru pisma. Na razie takiej opcji nie ma, choć adwokatura zabiegała o jej wprowadzenie już na etapie prac legislacyjnych nad reformą.
Nieco wcześniej stowarzyszenie skierowało wiele pytań do Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, którego portal informacyjny uchodzi wśród pełnomocników za najlepiej prowadzony i najbardziej nowoczesny. Nawet tam nie wdrożono jednak jeszcze funkcji potwierdzania zapoznania się z pismem ani dodatkowego informowania o pojawieniu się nowego dokumentu na portalu. Jak przyznał w odpowiedzi prezes tego sądu, prace w tej sprawie trwają, jednak ze względu na zbyt krótkie vacatio legis (jedynie dwa tygodnie) nie zostały one jeszcze ukończone i zajmą jeszcze przynajmniej kilka tygodni.