Ministerstwo Infrastruktury przygotowało projekt zmiany ustawy o drogach publicznych, który rozszerza obowiązek zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego na wszystkie autostrady i tzw. drogi główne (trasy ekspresowe łączące główne miasta lub regiony) oraz wszystkie drogi (krajowe i wojewódzkie) poza obszarami miejskimi, budowane z unijnych funduszy. Nowelizacja ma wdrożyć do polskiego systemu postanowienia dyrektywy 2019/1936, której celem jest zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych i poważnych wypadków dzięki poprawie bezpieczeństwa infrastruktury.
Zarządcy dróg będą mieli obowiązek przeprowadzenia oceny ryzyka wystąpienia wypadków i oceny dotkliwości ich skutków na drogach będących w użytkowaniu od ponad trzech lat i dokonania klasyfikacji poszczególnych odcinków w odpowiednich kategoriach.