Do Ministerstwa Sprawiedliwości napływają już pierwsze informacje o liczbie osób, które wkrótce zasilą szeregi zawodowych pełnomocników. Jak poinformował resort w odpowiedzi na pytania DGP, wyniki ogłosiło dotychczas pięć komisji do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego i trzy „radcowskie”.
W przypadku egzaminu adwokackiego jak na razie najniższa była zdawalność w Kielcach. Wynosiła 75,7 proc. (pozytywny wynik otrzymało 28 z 37 przystępujących). Również dziewięć osób nie zdało w komisji nr 1 w Poznaniu – tam zdawalność wyniosła jednak 84,5 proc., gdyż wszystkich zdających było 58. Wśród tych, którzy otrzymali wynik negatywny, było aż siedem osób nieuczęszczających wcześniej na aplikację (ogółem w tej komisji zdawało 16 takich osób).