Ponad 92 proc. osób ubiegających się o zielony żabot zdało w jednej z komisji w Poznaniu.

Do Ministerstwa Sprawiedliwości napływają już pierwsze informacje o liczbie osób, które wkrótce zasilą szeregi zawodowych pełnomocników. Jak poinformował resort w odpowiedzi na pytania DGP, wyniki ogłosiło dotychczas pięć komisji do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego i trzy „radcowskie”.
W przypadku egzaminu adwokackiego jak na razie najniższa była zdawalność w Kielcach. Wynosiła 75,7 proc. (pozytywny wynik otrzymało 28 z 37 przystępujących). Również dziewięć osób nie zdało w komisji nr 1 w Poznaniu – tam zdawalność wyniosła jednak 84,5 proc., gdyż wszystkich zdających było 58. Wśród tych, którzy otrzymali wynik negatywny, było aż siedem osób nieuczęszczających wcześniej na aplikację (ogółem w tej komisji zdawało 16 takich osób).
Z kolei w komisji nr 2 w Poznaniu zdawalność była najwyższa z dotychczas zgłoszonych ‒ na poziomie 92,7 proc. Noga podwinęła się tylko czterem z 55 chętnych. W tej komisji zdawali też aplikanci z Zielonej Góry (19). Nie było natomiast osób bez aplikacji na koncie. Prócz tego wyniki zgłosiły dwie komisje z Warszawy – nr 6, gdzie zdawalność wynosiła 84,8 proc. (negatywny wynik otrzymało 10 z 66 kandydatów) oraz nr 10 ‒ zdało 54 z 65 osób, czyli 83,1 proc.
‒ Od wielu lat obserwujemy trend, iż większość osób, które nie zdały egzaminu, to te z tzw. doświadczeniem, które nie uczęszczały na aplikację ‒ wskazuje Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska, wicedziekan Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie.
Wyniki egzaminu radcowskiego ogłosiły dotąd dwie komisje w Warszawie: nr 3 (zdały 64 z 73 przystępujących osób, czyli 87,7 proc.) oraz nr 7 (zdało 60 z 73 kandydatów, tj. 82,2 proc.). Także w tym wypadku, jak informuje na swojej stronie stołeczna OIRP, zdecydowanie lepiej poradzili sobie prawnicy, którzy ukończyli aplikację radcowską – pozytywny rezultat osiągnęło ponad 89,07 proc. aplikantów.
Trzecią komisją „radcowską”, która do tej pory ogłosiła wyniki, jest ta z siedzibą w Wałbrzychu. Zdało tam 37 osób, a wynik negatywny otrzymało 11, co daje zdawalność na poziomie 77,1 proc.
W tym roku egzaminy zawodowe dla przyszłych radców prawnych i adwokatów odbyły się w dniach 18‒21 maja. Do egzaminu adwokackiego przystąpiło 1756 osób, a radcowskiego – 2512. W 2020 r. egzaminy zawodowe ze względu na trwającą pandemię odbyły się nie w marcu (jak początkowo planowano), lecz w dniach 23–26 czerwca. Zdało je niespełna 85 proc. osób ubiegających się o zielony żabot i niemal 80 proc. tych walczących o żabot niebieski.