Od 1 maja 2021 r. wszystkie spółki komandytowe zostały objęte dodatkowym podatkiem – od osób prawnych (CIT). Pierwotnie zmiany w prawie podatkowym miały zacząć obowiązywać już 1 stycznia, jednak ze względu na pandemię i trudną sytuację części przedsiębiorców ich ostateczne wejście w życie odroczono. Nie była to zmiana automatyczna – przedsiębiorcy mogli sami zdecydować, czy wolą stosować nowe przepisy od początku roku, czy od 1 maja (Dz.U. z 2020 r. poz. 2123). Zmiany podatkowe, które objęły spółki komandytowe, mają istotne znaczenie dla kancelarii prawnych, z których większość zdecydowała się na prowadzenie działalności w takiej formie.
Branża od początku miała sporo zastrzeżeń do nowych przepisów, które zakładają, że podatek dochodowy opłaci zarówno spółka, jak i wspólnicy. Jak zwracali uwagę eksperci, tak naprawdę oznacza to, że spółki komandytowe będą opodatkowane podwójnie. Jeszcze na początku roku przewidywano, że prawdopodobnie nastąpi masowa fala przekształceń kancelarii prawnych. Jako najkorzystniejszą alternatywę wskazywano prowadzenie dalszej działalności w ramach spółki jawnej. Rzeczywiście – część kancelarii zdecydowała się na taki ruch. Od 24 marca w formie spółki jawnej funkcjonuje m.in. kancelaria SMM Legal Maciak Mataczyński Czech Sikorski. Niektóre kancelarie przekształciły się także w spółki partnerskie, ale to dużo rzadsze zjawisko.