Dokument datowany na 4 maja 2021 r. (KOM nr 222) dotyczy relacji pobrexitowych. Komisja negatywnie ocenia wniosek Wielkiej Brytanii o przystąpienie do II konwencji lugańskiej z z 2007 r. o jurysdykcji oraz uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń w sprawach cywilnych (Dz.Urz. UE L 147, 10.6.2009, s. 5). Ma to konsekwencje również dla dochodzenia roszczeń od dłużników przebywających na wyspach, co jest kwestią praktycznie istotną też dla podmiotów z Polski.
Niewykorzystane zawczasu możliwości