Sprawa trafiła do sądu po tym, jak kieleccy przewoźnicy stanęli przed koniecznością zmiany dotychczasowych tras linii autobusowych oraz uzyskanych zezwoleń z powodu uchwały rady miasta w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców w gminie Kielce oraz ustalenia zasad korzystania z tych obiektów i opłat z tego tytułu.
Miasto uchwaliło m.in., że w przewozach, rozpoczynających się na terenie gminy Kielce i wykraczających poza jej teren, rozpoczęcie trasy powinno nastąpić z dworca położonego na terenie Kielc, a w przewozach rozpoczynających się poza terenem gminy i kończących się na jej terenie – co najmniej jedno zatrzymanie autobusu powinno nastąpić na dworcu położonym w Kielcach.