Mimo trwającej epidemii kandydaci na radców prawnych i adwokatów przystąpią w tym tygodniu do egzaminów zawodowych z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa.

Egzaminy adwokackie i radcowskie rozpoczynają się dziś, czyli 18 maja i potrwają do piątku 21 maja. Pierwszego dnia zdający zmierzą się z zadaniem z prawa karnego, drugiego – z prawem cywilnym, kolejnego – z gospodarczym, ostatniego – z administracyjnym i zasadami etyki zawodowej. Wnioski o dopuszczenie do egzaminu adwokackiego złożyło 1788 osób, a do radcowskiego – 2550.
W tym roku, tak jak i w poprzednim, egzamin odbędzie się w ścisłym reżimie sanitarnym. Nie mogą do niego przystąpić osoby z objawami chorobowymi zbliżonymi do objawów COVID-19, a także objęte kwarantanną lub izolacją domową. Wyjątek stanowią kandydaci z kaszlem, katarem lub łzawieniem wynikającym np. z alergii, którzy dysponują stosownym zaświadczeniem lekarskim. Wówczas przewodniczący poinformuje o obecności na sali takiej osoby. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów na samym egzaminie zdający będzie odizolowany poza salą egzaminacyjną.
Wytyczne Ministerstwa Sprawiedliwości i głównego inspektora sanitarnego przewidują też rozwiązania mające zminimalizować liczbę kontaktów bezpośrednich między uczestnikami egzaminu. Zabronione będzie użyczanie jakichkolwiek rzeczy przyniesionych na egzamin, a numer stołu zdający będzie losował tylko pierwszego dnia. Między stolikami musi znajdować się co najmniej 1,5 przerwy, a członkowie komisji powinni do minimum ograniczyć poruszanie się po sali. W okolicach sali nie mogą przebywać osoby towarzyszące, a komisja ma zachęcać zdających, by nie gromadzili się po wyjściu, a uwagami co do egzaminu wymieniali się np. w mediach społecznościowych.
Zdający mogą zdjąć maseczki po zajęciu miejsc, należy je jednak ponownie założyć przy każdym kontakcie z członkami komisji i obsługi informatycznej, jak np. odbieranie arkusza, pendrive’ów z aplikacją egzaminacyjną czy oddanie pracy. Członkowie komisji przy tych czynnościach mają założyć rękawiczki. Ten sam obowiązek dotyczy zdających podczas korzystania ze stanowisk z systemem informacji prawnej, dodatkowo przed i po ich założeniu należy zdezynfekować ręce. Sam sprzęt komputerowy do wspólnego korzystania będzie dezynfekowany przed i po rozpoczęciu każdego dnia.