Temat ten został poruszony na niedawnym posiedzeniu Naczelnej Rady Adwokackiej. Inicjatywa wyszła od okręgowej izby adwokackiej w Warszawie. Obecnie w obu instytucjach trwają prace nad odpowiednimi rozwiązaniami, ale szczegóły nie są jeszcze znane.
– Niestety, odnotowujemy przypadki, w których sądy – w ocenie samorządu adwokackiego zbyt pochopnie – zwalniają adwokatów z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej – wskazuje Grzegorz Kukowka, rzecznik prasowy Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.