Tak, członek zarządu może dążyć do podważenia swojej odpowiedzialności, ale musi przy tym wskazać mienie spółki, z którego gmina może realnie wyegzekwować dług.
Specjalne rozwiązania