Samochód zarejestrowany w państwie członkowskim Unii Europejskiej musi mieć ważne ubezpieczenie OC - orzekł w czwartek Trybunał Sprawiedliwości UE. Z obowiązku tego nie zwalnia fakt, że auto jest np. niezdolne do jazdy ze względu na stan techniczny.

Sprawa, w której orzekał TSUE dotyczy Powiatu Ostrowskiego w Polsce. 7 lutego 2018 roku ta jednostka samorządu terytorialnego stała się właścicielem zarejestrowanego w Polsce pojazdu mechanicznego na mocy prawomocnego orzeczenia sądowego o przepadku tego auta.

Po doręczeniu orzeczenia w dniu 20 kwietnia 2018 roku powiat ubezpieczył pojazd począwszy od kolejnego dnia pracy urzędu, czyli od poniedziałku 23 kwietnia 2018 roku.

Zważywszy na zły stan techniczny pojazdu, powiat postanowił przekazać go do kasacji. Zgodnie z treścią zaświadczenia wydanego przez stację demontażu wyrejestrowanie samochodu nastąpiło w dniu 22 czerwca 2018 roku.

10 lipca 2018 roku Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny nałożył na Powiat Ostrowski grzywnę w kwocie 4200 PLN za niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem tego pojazdu w okresie od 7 lutego do 22 kwietnia 2018 roku.

Powiat zwrócił się do sądu o stwierdzenie, że w spornym okresie nie ciążył na nim obowiązek ubezpieczenia pojazdu. Sąd ten z kolei skierował pytanie do TSUE.

"Zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy dany pojazd jest zarejestrowany w państwie członkowskim i nie został w należyty sposób wycofany z ruchu" - czytamy w wyroku TSUE z czwartku.

"Obowiązek taki nie może zostać wyłączony jedynie ze względu na okoliczność, że zarejestrowany pojazd jest w danej chwili niezdolny do jazdy ze względu na swój stan techniczny" - orzekł Trybunał.