Coraz częstsze odmowy udostępnienia informacji na temat pracy trybunału nie tylko obywatelom, ale także prasie oraz kolejne porażki przed sądami administracyjnymi w sporach o rozumienie przepisów o jawności. Tak wygląda bilans funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego pod rządami obecnego kierownictwa. Tymczasem, jak wynika z naszych nieoficjalnych ustaleń, przepisy pozwalające walczyć o jawność życia publicznego ocenić ma skład TK, w którym sprawozdawcą będzie obecna prezes trybunału Julia Przyłębska.
Porażki prezesa