Propozycja została złożona oficjalnie jako poprawka poselska, ale biorący udział w posiedzeniu komisji przedstawiciele adwokatury są przekonani, że w rzeczywistości wyszła ona od Ministerstwa Sprawiedliwości. Chodzi o zmiany w projekcie nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego i niektórych innych ustaw, w tym wypadku – jednej z ustaw antycovidowych.
Poprawka przewiduje, że podczas stanu epidemii i zagrożenia epidemicznego oraz roku od ich ustania w przypadku braku możliwości skorzystania z sytemu obsługującego postępowanie sądowe sąd doręcza pismo adwokatom, radcom prawnym, rzecznikom patentowym i radcom prokuratorii generalnej w systemie teleinformatycznym służącym doręczaniu tych pism (portal informacyjny). Pisma uznaje się za doręczone z chwilą zapoznania się z nim przez adresata albo po upływie 14 dni od umieszczenia go w portalu.