8,7 tys. pism z wnioskami o wywiedzenie skargi nadzwyczajnej trafiło do Prokuratury Krajowej, z czego rozpoznano już ponad 7,8 tysiąca
Skarga nadzwyczajna została wprowadzona do polskiego porządku prawnego w 2018 r., a ostatnio zrobiło się o niej głośno na skutek inicjatyw ustawodawczych Senatu i prezydenta. Oba te podmioty skierowały do Sejmu projekty zmierzające do wydłużenia okresu na wnoszenie tzw. starych skarg nadzwyczajnych.