Jeśli nie będzie jasne, czy pokrzywdzony jest pełnoletni czy nie, na potrzeby postępowania karnego będzie trzeba traktować go jak małoletniego.

Wynika to z dodawanego art. 49b k.p.k. Chodzi głównie o sytuacje, w których tożsamość pokrzywdzonego jest nieznana (albo np. jest on cudzoziemcem). Jeśli jego cechy fizyczne i psychiczne mogą świadczyć o tym, że jest niepełnoletni, wówczas należy postępować z nim jak z dzieckiem. Oznacza to np. konieczność prowadzenia przesłuchań w tzw. bezpiecznych pokojach, z udziałem psychologa etc. Natomiast zgodnie z art. 52a k.p.k. organ prowadzący postępowanie karne ma ustalać okoliczności sprawy, w szczególności dotyczące warunków osobistych pokrzywdzonego, w miarę możliwości wysłuchując pokrzywdzonego, chyba że jest to niemożliwe. Ustawę opublikowano właśnie w Dzienniku Ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 155), nowe przepisy wejdą w życie 9 lutego.