"WSA wydał dwa wyroki w sprawie Czerskiej 3, oddalając skargi zarówno stron postepowania, jak i m.st. Warszawy, tym samym nie kwestionując rozstrzygnięcia i decyzji komisji ds. reprywatyzacji nieruchomości warszawskich, w sprawie dotyczącej nieruchomości przy Czerskiej 3" - przekazała w komunikacie rzeczniczka prasowa komisji Dagmara Nejbert.

W marcu zeszłego roku komisja weryfikacyjna stwierdziła nieważność lub naruszenie prawa w odniesieniu do decyzji reprywatyzacyjnych prezydenta stolicy z października 2009 r. i października 2010 r. odnoszących się do tej nieruchomości.