W sprawie wykonania postanowienia zabezpieczającego TSUE kolegium SN podjęło dwie uchwały. I choć nastąpiło to 18 grudnia 2020 r., ich treść pojawiła się na stronie sądu dopiero pod koniec zeszłego tygodnia. Jak napisano, stało się to na prośbę „części członków kolegium SN”.
Pierwsza uchwała zawiera apel do I prezes „o podjęcie czynności zmierzających do wyjaśnienia zakresu zabezpieczenia ustanowionego postanowieniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 8 kwietnia 2020 r. (…) przez ustalenie treści wniosku Komisji Europejskiej skierowanego do rządu polskiego wskazującego na objęcie tym zabezpieczeniem sędziowskich spraw immunitetowych”. Przypomnijmy, na początku grudnia zeszłego roku KE doszła do wniosku, że Polska narusza unijne prawo, gdyż ID SN nadal podejmuje decyzje mające bezpośredni wpływ na sędziów.
W drugiej uchwale kolegium zwróciło się do Małgorzaty Manowskiej, aby rozważyła zmianę wydanego przez siebie zarządzenia o wykonaniu postanowienia TSUE i dopisała w nim, że wstrzymany jest przydział do ID SN także spraw dotyczących wyrażenia zgody na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej. Członkowie kolegium chcieliby również, aby z zarządzenia wynikało, że wpływ do ID SN jest wstrzymany do czasu wydania orzeczenia przez TSUE w sprawie, w której wydano postanowienie zabezpieczające. Obecnie bowiem I prezes SN zdecydowała, że zawieszenie będzie trwać do czasu utraty mocy postanowienia TSUE lub wydania orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie pytania prawnego zadanego przez ID SN. Izba chce, aby polski TK zbadał zgodność z polską konstytucją traktatu o UE w zakresie, w jakim skutkuje obowiązkiem państwa członkowskiego wykonania „środków tymczasowych odnoszących się do kształtu ustroju i funkcjonowania konstytucyjnych organów władzy sądowniczej tego państwa”.
Tymczasem wczoraj odbyła się akcja protestacyjna, w ramach której sędziowie powstrzymywali się od wyznaczania rozpraw w tym dniu. Akcja ma mieć charakter cykliczny i odbywać się w każdym kolejnym 18. dniu miesiąca. Jej celem ma być przywrócenie do pracy zawieszonych przez ID SN sędziów Igora Tulei, Beaty Morawiec oraz Pawła Juszczyszyna.