Ponad jedna trzecia małych i średnich przedsiębiorstw (35 proc.) wykorzystuje obecnie urządzenia mobilne do celów biznesowych.
Z badań przeprowadzonych przez firmę Symantec wynika, że stopień przygotowania małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) na awarie jest blisko powiązany z wirtualizacją, cloud computingem i mobilnością. Firmy z sektora MŚP przy wdrażaniu tych technologii często myślą o lepszym przygotowaniu się na potencjalne sytuacje kryzysowe. Ponadto kalkulują, czy im się to opłaca.
Ochrona informacji
– Małe i średnie przedsiębiorstwa mają okazję do wprowadzenia nowych technologii, które nie tylko zapewniają przewagę konkurencyjną, ale również ułatwiają usuwanie skutków awarii i jednocześnie chronią informacje, od których zależy ich istnienie – uważa Jolanta Malak, country manager w Symantec Poland.
Jej zadaniem firmy z sektora MŚP nie mogą sobie pozwolić na długie przestoje, więc możliwość szybkiego przywrócenia systemu po awarii ma kluczowe znaczenie. Technologie takie jak wirtualizacja i mobilność, w połączeniu z solidnym planem oraz kompleksowymi rozwiązaniami do ochrony danych, pozwalają lepiej przygotować się na potencjalne katastrofy, takie jak powodzie lub pożary, a w konsekwencji – szybciej usunąć ich skutki.
Wirtualizacja i chmura
Obecnie ponad jedna trzecia małych i średnich firm (35 proc.) wykorzystuje obecnie urządzenia mobilne do celów biznesowych. Wirtualizacja również pozostaje w kręgu ich zainteresowań – 34 proc. albo właśnie wdraża wirtualizację serwerów, albo już czerpie z niej korzyści. Jeszcze popularniejsze jest przetwarzanie danych w modelu cloud computing – 40 proc. korzysta z chmur publicznych, a podobna liczba (43 proc.) wdraża chmury prywatne.
W wielu przypadkach chęć lepszego przygotowania się na awarie odegrała istotną rolę we wdrożeniu nowych technologii. 37 proc. respondentów stwierdziło, że potrzeba gotowości na awarie wpłynęła na ich decyzję o wdrożeniu chmur prywatnych, a 34 proc. – że skłoniła ich do korzystania z chmur publicznych oraz wirtualizacji serwerów. Dotyczyło to również mobilności, w przypadku której gotowość na awarie miała wpływ na decyzje 36 proc. badanych.
Przedsięwzięcia te zwiększyły stopień przygotowania na awarie wśród większości respondentów. Dotyczy to zwłaszcza wirtualizacji serwerów – 71 proc. badanych stwierdziło, że dzięki niej są lepiej przygotowani na awarie. Jeśli chodzi o chmury prywatne i publiczne, respondenci (odpowiednio 43 i 41 proc.) również zauważyli poprawę. Co do mobilności, zwiększyła ona poziom gotowości na awarię w 36 proc. przypadków.
Zalecenia ekspertów
Badania wskazują, że wprowadzanie innowacji przez MŚP jest kluczowe, ponieważ pozwala im skuteczniej reagować na wyzwania. Specjaliści z firmy Symantec radzą wszystkim firmom opracowanie planu na wypadek awarii. Należy ocenić, jak mogą pomóc strategiczne technologie, takie jak mobilność, wirtualizacja i przetwarzanie w chmurze.
Warto wykorzystać zintegrowane, chmurowe kopie zapasowe do przechowywania danych poza siedzibą firmy i do usuwania skutków awarii. Zautomatyzowana konwersja kopii fizycznych na wirtualne (P2V) pozwala w przypadku awarii serwera przywrócić system fizyczny na maszynach wirtualnych.
Kompleksowe zabezpieczenia i rozwiązania do tworzenia kopii zapasowych skutecznie chronią systemy fizyczne, wirtualne i mobilne. Kopie zapasowe można tworzyć w chmurze.
Przynajmniej raz na kwartał należy sprawdzić i przetestować swoją gotowość na awarie.
Nowe technologie nie tylko zapewniają przewagę konkurencyjną, lecz także ułatwiają usuwanie skutków awarii

Firma badawcza ReRez przeprowadziła badania telefonicznie w lutym i marcu 2012 r. Udział w nim wzięły osoby podejmujące decyzje w 2053 firmach z całego świata zatrudniających od 5 do 250 pracowników. Spośród respondentów dwie trzecie było dyrektorami najwyższego i średniego szczebla; pozostali byli przedstawicielami IT. Ponad jedna trzecia badanych (35 proc.) wykorzystuje rozwiązania mobilne.

Czytaj więcej o Cloud Computing »