Coraz więcej polskich firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw jest przekonanych, że inwestycje w nowoczesne rozwiązania IT są niezbędne dla ich dalszego rozwoju.
Z badania przeprowadzonego przez VansonBourne na zlecenie Microsoft wynika, że aż 68 proc. przedstawicieli polskiego sektora MSP traktuje nowe technologie jako kluczowy czynnik, który pomoże im wydźwignąć się z obecnego impasu ekonomicznego. Ponad połowa (54 proc.) twierdzi wręcz, że inwestycja w technologie komputerowe będzie czynnikiem decydującym o tym, czy ich działalność rozwinie się lub zwyczajnie przetrwa.
Jednym z przedsiębiorstw, które może się podpisać pod takimi stwierdzeniami, jest firma rodzinna Eurostandard z Chojnic w woj. pomorskim, która prowadzi salon oferujący płytki ceramiczne, armaturę łazienkową, oświetlenie, drzwi oraz panele podłogowe. Kilka miesięcy temu wdrożyła ona aplikację Asseco Wapro wspomagającą zarządzanie przedsiębiorstwem.
– Nowy system informatyczny usprawnił pracę salonu w zakresie sprzedaży i magazynowania, ewidencjonowania środków trwałych, finansów i księgowości oraz kadr i płac – mówi Regina Klauzo, współwłaścicielka spółki Eurostandard.
Firma w chmurze
Według Microsoftu jednym z warunków niezbędnych do podniesienia poziomu wykorzystania nowoczesnych rozwiązań IT w firmach MSP jest zwiększenie ich dostępności. A nowe możliwości w tym zakresie, według producenta systemu Windows, stwarza model cloud computingu, w którym nowoczesne rozwiązania oferowane są w formie usług online.
– Aż 74 proc. firm oczekuje właśnie tego, żeby technologie komputerowe umożliwiały ich pracownikom pracę w każdym czasie, z każdego miejsca. Jednak rozwiązania chmurowe były do tej pory dostępne jedynie dla większych firm, ze względu na wysokie koszty wdrożenia i długi okres zwrotu inwestycji. To się jednak zmienia, czego przykładem jest nasza firma, która stworzyła wiele rozwiązań, które dedykowane są sektorowi MSP i odpowiadają na ich specyficzne potrzeby – mówi Ilona Tomaszewska, dyrektor sprzedaży do segmentu MSP w polskim oddziale Microsoft.
Sporo zalet
Z badania przeprowadzonego przez VansonBourne wynika, że już 22 proc. badanych firm w Polsce zadeklarowało używanie rozwiązań typu cloud computing w swoich przedsiębiorstwach, choć nadal 47 proc. jeszcze z tego modelu nie korzysta. Spośród nich, przeszło połowa planuje jednak wdrożenie rozwiązań w modelu cloud w najbliższych 12-18 miesiącach.
Na tle krajów, które brały udział w badaniu, polscy przedsiębiorcy, którzy korzystają z rozwiązań w chmurze dostrzegają wyraźne korzyści dla ich biznesu. 58 proc. ocenia rozwiązania IT w modelu cloud jako te, które pozwalają obniżać koszty, 55 proc. jako bardziej elastyczne, a 50 proc. twierdzi, że zapewniają większą produktywność ich firm. 59 proc. przedsiębiorstw MSP wskazało, że cloud computing będzie coraz ważniejszy w tym segmencie firm, a 43 proc. twierdzi, że IT w modelu chmury będzie miało kluczowe znaczenie dla firm z ambicją do rozwoju.
– MSP, które przenoszą swoje zasoby IT do chmury publicznej, już po krótkim czasie zaczynają uzyskiwać konkretne korzyści ekonomiczne. Przede wszystkim koszty zarządzania infrastrukturą informatyczną zostają dopasowane do rzeczywistych potrzeb firmy – mówi Krzysztof Łapiński z Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową.
Obawy o bezpieczeństwo
Barierą w rozwoju usług cloud computing są obawy związane z bezpieczeństwem danych, co potwierdziło badanie VansonBourne. 73 proc. firm chce wiedzieć, gdzie zlokalizowane są ich dane.
– W przypadku danych wrażliwych firmy niechętnie będą się decydować na utratę kontroli nad nimi i przeniesienie ich z firmowych serwerów ze znanymi zabezpieczeniami na serwery umieszczone w chmurze, nad którymi nie mają kontroli – mówi Przemysław Kulik, szef działu presales w Software AG w Polsce.
Jako jedną z zalet cloud computing wymienia on możliwość skalowalności usług w chmurze, czyli szybkiego udostępnienia dodatkowej mocy obliczeniowej, by przetworzyć znacząco większe wolumeny danych. Jest w tym przypadku gwarancja, że IT nie stanie się wąskim gardłem takiej rozwijającej się firmy i nie zacznie ograniczać jej rozwoju. Takie rozwiązanie mogą docenić np. sklepy internetowe, które największe obroty realizują w listopadzie i grudniu. Dzięki korzystaniu z przetwarzania w chmurze nie muszą utrzymywać nadmiarowych serwerów, które w pozostałych miesiącach roku często są niewykorzystane.
68 proc przedstawicieli polskiego sektora MSP traktuje nowe technologie jako kluczowy czynnik, który pomoże im wydźwignąć się z obecnego impasu ekonomicznego
W przypadku danych wrażliwych firmy niechętnie będą się decydować na utratę kontroli nad nimi i przeniesienie ich z firmowych serwerów ze znanymi zabezpieczeniami na serwery umieszczone w chmurze

Czytaj więcej o Cloud Computing »