Big Data przestaje obecnie być specjalistyczną technologią wykorzystywaną wyłącznie przez duże firmy i tym samym trafia do głównego nurtu technologicznego. IDC przewiduje, że rynek BDA (Big Data & Analytics) osiągnie wartość 150 miliardów dolarów do końca 2017 roku, odnotowując roczny wzrost powyżej 12 proc.

– Rodzime firmy coraz częściej deklarują zamiar inwestycji w rozwiązania z zakresu zaawansowanej analizy wielkich zbiorów danych. Kierunek rozwoju wskazują przedsiębiorstwa z najbardziej rozwiniętych rynków technologicznych. Jak wynika z badania SAS, 83% firm ze Stanów Zjednoczonych przeznaczyło w ostatnim czasie środki na projekty Big Data, a pozostałe planują taką inwestycję w perspektywie najbliższych lat. Idzie to w parze z rozwojem kluczowych technologii, takich jak: rozwiązania mobilne, chmura i zaawansowana analityka. Według prognoz IDC inwestycje w tych obszarach będą wkrótce stanowić prawie 75% wydatków na wszystkie technologie informatyczne w biznesie.

Zrozumieć Big Data

Mimo coraz większych nakładów poniesionych na rozwiązania BDA (Big Data & Analytics), jedynie co trzecia firma z listy Global Fortune 500 wie, jak wykorzystać potencjał posiadanych danych. To zaskakujący wynik, gdyż sprzedaż towarów i usług, prowadzona w oparciu o analizę dostępnych informacji, to najbardziej efektywny model biznesowy. Analityka umożliwia dokładną segmentację portfela klientów, a tym samym stworzenie produktów „szytych na miarę”, odpowiadających potrzebom danej grupy docelowej. Analityka Big Data nie tylko usprawnia proces decyzyjny, ale także w znacznym stopniu wpływa na rozwój nowych produktów i usług. Oznacza to, że firmy, które efektywnie wykorzystują dostępne dane, zyskają znaczącą przewagę w stosunku do swojej konkurencji. Z tego względu posiadane informacje stanowią dziś strategiczny zasób każdego przedsiębiorstwa.

Największym wyzwaniem stojącym przed organizacjami, które chcą budować swoją ofertę i pozycję rynkową z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i dostępnych zbiorów danych, jest konieczność wprowadzenia zmian organizacyjnych i procedur wewnętrznych, które umożliwią bezpieczny i efektywny sposób zarządzania informacją w ramach całej organizacji. W cyfrowych czasach interpretacja gromadzonych danych nie może być już wyłącznie domeną wyspecjalizowanych zespołów analitycznych. Preferowanym kierunkiem rozwoju jest tzw. demokratyzacja analityki, czyli uproszczenie dostępu do metod analitycznych i bardziej powszechne wykorzystanie narzędzi przez różne grupy użytkowników – mówi Łukasz Leszewski, Lider zespołu Business Intelligence & Data Management w SAS Polska.

Big Data w banku, placówce medycznej i organizacji trzeciego sektora

W projekty związane z Big Data inwestują przede wszystkim firmy z sektorów operujących dużymi zbiorami danych, m.in. banki, firmy ubezpieczeniowe, telekomunikacja, produkcja, handel, administracja czy segment usług profesjonalnych. IDC przewiduje, że tylko w tym roku przeznaczą one łącznie ponad 72 miliardy dolarów na rozwiązania z zakresu Big Data & Analytics, a do 2020 roku budżet na te technologie sięgnie 101,5 miliarda dolarów . Ogromne kwoty nie wiążą się jedynie z potrzebą przetworzenia informacji, ale również bezpieczeństwem czy wymaganiami narzucanymi przez rozporządzenie GDPR (pol. Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych - RODO), według którego specjalną ochroną zostaną objęte dane osobowe. Z technologii analitycznych wykorzystujących duże zbiory danych chętnie korzystają też koncerny mediowe. Ocena preferencji czytelników, widzów oraz słuchaczy jest obecnie kluczem doboru treści, reklam i podstawą planów wydawniczych.

Również branża medyczna coraz śmielej sięga po rozwiązania analityczne wykorzystujące duże zbiory danych. W celu lepszego dopasowania terapii i ograniczenia uciążliwości leczenia, lekarze mogą porównać informacje dotyczące choroby oraz indywidualnych cech pacjenta z wynikami analiz podobnych przypadków medycznych oraz danymi dotyczącymi skuteczności zastosowanego leczenia. Przykładem wykorzystania analityki Big Data jest platforma informatyczna ONKO.SYS wdrożona w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

Centrum Onkologii od początku postawiło przed projektem ONKO.SYS bardzo ambitne cele. Krótkofalowo zakładał on utworzenie platformy do gromadzenia, przetwarzania oraz udostępniania danych klinicznych, histopatologicznych, epidemiologicznych i molekularnych. W dłuższej perspektywie miał służyć lepszemu zrozumieniu procesów, wcześniejszemu wykrywaniu chorób nowotworowych i poprawie wyników leczenia chorych na raka. Istotnym wyróżnikiem tego systemu jest wykorzystanie narzędzi text mining do analizy tekstu cyfrowych notatek lekarskich, które są jednym z cenniejszych źródeł informacji – tłumaczy Łukasz Leszewski, Lider zespołu Business Intelligence & Data Management w SAS Polska

Przykłady wykorzystania technologii Big Data można znaleźć również w organizacjach z tzw. trzeciego sektora. Organizacje pozarządowe niosące pomoc humanitarną wykorzystują narzędzia analityczne do przetwarzania informacji, m.in. na temat swoich podopiecznych czy osób wspierających ich inicjatywy, a także tworzenia prognoz prezentujących rezultaty ich działań w dłuższej perspektywie czasu.

Analiza danych w MŚP

Analiza zbiorów Big Data staje się koniecznością również w przypadku firm z sektora MŚP. Analiza zachowań oraz preferencji klientów, która pozwala dostosować ofertę do ich potrzeb, czy też opinia o firmie czy produkcie, którą można poznać, m.in. analizując wpisy w mediach społecznościowych, jest istotna dla każdego przedsiębiorstwa bez względu na jej wielkość.

Aby sprostać oczekiwaniom mniejszych podmiotów, dostępne na rynku narzędzia analityczne stają się coraz bardziej intuicyjne i łatwe w obsłudze. Producenci dążą do tego, aby proponowane przez nich rozwiązania nie były wykorzystywane jedynie przez wąskie grono specjalistów, ale przez różne grupy użytkowników w organizacji. Demokratyzacja dostępu do danych to szansa dla MŚP na wykorzystanie analityki w bieżącej działalności.