Lasy Państwowe korzystają z nowo przyznanego im prawa pierwokupu prywatnych nieruchomości leśnych. Mimo ustawowego obowiązku nie chwalą się jednak publicznie takimi transakcjami
W trakcie sześciu miesięcy obowiązywania nowelizacji ustawy o lasach narodowy monopolista w 15 przypadkach skorzystał z prawa pierwokupu działek leśnych.
Definicja lasu