Jak transformacja energetyczna wpłynie na budownictwo? Dyrektywa budynkowa wejdzie w życie dwa lata od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE, czyli w maju 2026 roku. Już teraz polski rząd przygotowuje się do jej wdrożenia. Co to oznacza dla właścicieli mieszkań?

Dyrektywa EPBD (Energy Performance of Buildings Directive) jest kluczowym aktem prawnym Unii Europejskiej, który ma na celu poprawę efektywności energetycznej budynków. Dyrektywa ta nakłada szereg wymagań na państwa członkowskie, które mają na celu redukcję zużycia energii i emisji CO2 w sektorze budowlanym.

Dyrektywa EPBD - co nas czeka po nowelizacji?

1. Wymagania Energetyczne dla Okien

Współczynnik przenikania ciepła (U-value): Okna muszą spełniać określone wartości współczynnika przenikania ciepła, który jest miarą izolacyjności termicznej. Im niższa wartość U, tym lepsza izolacja.

Współczynnik przepuszczalności światła (g-value): Wymagania mogą obejmować również współczynnik przepuszczalności światła słonecznego, co wpływa na zyski ciepła od słońca i komfort termiczny w budynku.

2. Certyfikacja Energetyczna

Świadectwo Charakterystyki Energetycznej: Okna, podobnie jak inne elementy budynków, mogą być uwzględniane w świadectwach charakterystyki energetycznej budynków, które określają ich efektywność energetyczną.

3. Renowacje i Modernizacje

Dyrektywa EPBD promuje renowacje budynków mające na celu poprawę ich efektywności energetycznej, co często obejmuje wymianę okien na bardziej energooszczędne modele.

W ramach EPBD istnieją różne programy wsparcia finansowego na wymianę okien i innych elementów budynków, które poprawiają efektywność energetyczną. Dyrektywa wspiera również rozwój i wdrażanie nowoczesnych technologii, takich jak inteligentne okna, które mogą dynamicznie zmieniać swoje właściwości w odpowiedzi na warunki zewnętrzne.EPBD promuje również budowę budynków o niskim zużyciu energii (np. budynki pasywne, budynki o niemal zerowym zużyciu energii), gdzie jakość i parametry okien odgrywają kluczową rolę.

Efektywność energetyczna okien

Efektywność energetyczna okien w kontekście dyrektywy EPBD jest kluczowym aspektem mającym na celu redukcję zużycia energii w budynkach. Oto główne kryteria, które definiują efektywność energetyczną okien zgodnie z wymogami EPBD:

1. Współczynnik przenikania ciepła (U-value)

Współczynnik przenikania ciepła (W/m²K): Jest to najważniejszy parametr określający izolacyjność termiczną okna. Im niższa wartość U, tym lepsza izolacja i mniejsze straty ciepła przez okno. Dla nowoczesnych, energooszczędnych okien wartość U powinna wynosić poniżej 1,3 W/m²K, a dla okien pasywnych nawet poniżej 0,8 W/m²K.

2. Współczynnik przepuszczalności energii słonecznej (g-value)

G-value: Określa ilość energii słonecznej, która przechodzi przez okno do wnętrza budynku. Wyższa wartość g zwiększa zyski ciepła od słońca, co jest korzystne w klimatach chłodnych. Jednak w ciepłych klimatach może być preferowana niższa wartość g, aby uniknąć przegrzewania.

3. Współczynnik przepuszczalności światła (LT)

LT (Light Transmittance): Mierzy ilość światła dziennego, która przechodzi przez okno. Wysoki współczynnik LT poprawia komfort wizualny i zmniejsza potrzebę sztucznego oświetlenia.

4. Hermetyczność (Air Tightness)

Ważnym aspektem efektywności energetycznej jest minimalizacja nieszczelności, które mogą powodować straty ciepła i wpływać na komfort termiczny. Okna klasy EPBD muszą charakteryzować się wysoką szczelnością.

5. Materiał i Konstrukcja Ram

Wykonane z materiałów o niskim przewodnictwie cieplnym, takich jak PCV, drewno lub aluminium z przekładką termiczną. Konstrukcja ramy powinna minimalizować mostki termiczne.

6. Szkło wielowarstwowe i powłoki niskoemisyjne

Nowoczesne okna często składają się z szyb zespolonych (dwuszybowe lub trzyszybowe) z przestrzeniami wypełnionymi gazami szlachetnymi (argon, krypton) w celu zwiększenia izolacyjności. Powłoki niskoemisyjne (Low-E): Stosowane na powierzchniach szkła, aby redukować straty ciepła promieniowania i zwiększać efektywność energetyczną.

7. Certyfikaty i Normy

Certyfikaty energetyczne: Okna klasy EPBD muszą spełniać określone normy i być certyfikowane zgodnie z obowiązującymi standardami efektywności energetycznej (np. CE, EN 14351-1).

Wymiana okien w Polsce

Dyrektywa EPBD nie narzuca bezpośredniego obowiązku wymiany okien w istniejących budynkach, jednak wprowadza szereg wymagań, które mogą pośrednio do tego prowadzić. W przypadku renowacji lub modernizacji budynków, nowe okna muszą spełniać określone standardy efektywności energetycznej. Warto zaznaczyć, że wszystkie nowe budynki muszą spełniać określone standardy energetyczne, co obejmuje również wysoką efektywność energetyczną okien.

Budynki sprzedawane lub wynajmowane muszą posiadać świadectwa charakterystyki energetycznej. Niska efektywność energetyczna okien może negatywnie wpłynąć na wartość nieruchomości.

Co ważne, Polacy nie są bezpośrednio zobowiązani do natychmiastowej wymiany okien na podstawie dyrektywy EPBD. Jednakże przepisy wynikające z dyrektywy prowadzą do stopniowego podnoszenia standardów efektywności energetycznej, co może oznaczać, że w przypadku modernizacji, renowacji lub sprzedaży budynku konieczna będzie wymiana okien na bardziej energooszczędne modele.

ikona lupy />
Janusz Komurkiewicz, członek zarządu FAKRO ds. marketingu, prezes Związku Polskie Okna i Drzwi / GazetaPrawna.pl / Tomasz Jurczak

Wywiad - Janusz Komurkiewicz

Janusz Komurkiewicz, członek zarządu FAKRO ds. marketingu, prezes Związku Polskie Okna i Drzwi

Tomasz Jurczak: Czy ceny okien i drzwi będą wyższe dla konsumentów?

Janusz Komurkiewicz:Tak, ceny okien i drzwi oraz usług mogą być wyższe w kolejnych latach. Powodem tego jest odbicie wzrostu gospodarczego w 2024 roku, któremu sprzyjać będzie silna konsumpcja prywatna i publiczna. Jednocześnie, saldo handlowe będzie hamować wzrost, co może przyczynić się do wyższych cen. Dodatkowo inwestycje, które mają pozytywny wpływ na wzrost gospodarczy, będą mniejsze w 2024 roku niż w poprzednim roku, a przyspieszą dopiero w 2025 roku. Prognozuje się także spadek inflacji w latach 2024 i 2025, jednakże presja cenowa pozostanie podwyższona z uwagi na rosnący popyt krajowy oraz rosnące koszty pracy. Na wyższe ceny wpływać będzie stopniowe odmrażanie cen energii. Pamiętajmy również o tak ważnych inwestycjach obronność, a także o wydatkach socjalnych, które mogą opóźnić konsolidację fiskalną, a tym samym wpłynąć na wyższe ceny produktów i usług. Ponadto, nowe regulacje dotyczące klasy energetycznej mogą spowodować konieczność dostosowania się producentów, co również może wpłynąć na ceny.

Polskie firmy są niewątpliwym liderem światowym w eksporcie stolarki okiennej. Czy obronią się przed firmami chińskimi?

Chiny jako potęga gospodarcza stały się dominującym graczem na rynku światowym. Chińskie firmy oferują tanie produkty o wysokiej jakości, co sprawia, że są bardzo konkurencyjne na rynku międzynarodowym. Dodatkowo rząd chiński wspiera swoje przedsiębiorstwa i obniża koszty produkcji, co sprawia, że firmy z Polski mają trudniejsze warunki do konkurowania.

Jednak polskie firmy mają swoje atuty, które mogą pomóc im obronić się przed chińską konkurencją. Polskie produkty są cenione za wysoką jakość, innowacyjność i dbałość o detale. Dodatkowo Polska jest częścią Unii Europejskiej, co daje polskim firmom dostęp do jednolitego rynku, a także korzystne warunki handlowe z innymi krajami członkowskimi. Polski sektor usług również odnosi sukcesy na rynku międzynarodowym, co dodatkowo wzmacnia pozycję Polski jako lidera eksportu.

Jednak aby polskie firmy mogły obronić się przed firmami chińskimi, konieczne będzie inwestowanie w innowacje, technologię oraz rozwój nowych produktów i usług. Polskie firmy muszą być otwarte na nowe trendy i zmieniające się potrzeby klientów, aby pozostać konkurencyjnymi na rynku międzynarodowym. Ponadto polskie firmy muszą szukać nowych rynków zbytu i współpracować z innymi firmami oraz instytucjami, aby zwiększyć swoją obecność na rynku światowym.

Mamy ogromny potencjał i możliwości, aby pozostać liderem światowym w eksporcie okien i drzwi. Warto pamiętać, że walka o rynek toczy się nie tylko na polu cenowym, ale także na polu jakości, innowacyjności i dostosowania do zmieniających się warunków rynkowych.

Nowe regulacje dla producentów okien wydają się wyzwaniem dla producentów. Ale co to oznacza dla zwykłego „Kowalskiego”? Jakich zmian możemy oczekiwać na rynku?

Nowe regulacje dotyczące klasy energetycznych okien, wprowadzone w wyniku dyrektywy Unii Europejskiej, mają za zadanie zmniejszyć zużycie energii w budynkach oraz promować bardziej ekologiczne rozwiązania. Oznacza to, że producenci muszą dostosować swoje produkty do nowych standardów, co ma zarówno pozytywne jak i negatywne konsekwencje.

Jednym z głównych zmian, jakie można spodziewać się na rynku, jest rosnące zainteresowanie konsumentów wysokoenergetycznymi oknami. Dzięki nowym regulacjom będą oni mieli możliwość wyboru bardziej efektywnych produktów, które przyczynią się do zmniejszenia rachunków za ogrzewanie oraz poprawią komfort cieplny wewnątrz budynków. Dodatkowo, coraz większa świadomość ekologiczna społeczeństwa sprawia, że coraz większa liczba osób będzie preferować produkty bardziej przyjazne dla środowiska.

Jednakże, dla producentów wprowadzenie nowych regulacji może być wyzwaniem. Konieczność dostosowania się do nowych norm wiąże się z koniecznością zainwestowania w nowe technologie oraz procesy produkcyjne, co może wiązać się z wysokimi kosztami. Ponadto, producenci będą musieli konkurować na rynku oferując coraz bardziej efektywne rozwiązania, co również może stanowić wyzwanie dla ich biznesów.

Mimo tych trudności, nowe regulacje dotyczące klasy energetycznych okien są krokiem w dobrą stronę. Przyczynią się one do poprawy efektywności energetycznej budynków, co ma kluczowe znaczenie w obliczu zmian klimatycznych oraz w perspektywie zmniejszenia zużycia energii. Konsumenci zyskają z kolei na niższych rachunkach za ogrzewanie oraz zwiększonym komforcie mieszkaniowym.

Podsumowując, wprowadzenie nowych regulacji dla producentów okien, wynikające z dyrektywy UE dotyczącej klas energetycznych, przynosi wiele korzyści i wyzwań. Kluczowym zadaniem jest teraz efektywne wdrożenie tych zmian oraz edukacja konsumentów na temat korzyści wynikających z wyboru bardziej efektywnych produktów. Dzięki temu, będziemy mogli przyczynić się do poprawy jakości naszego życia oraz środowiska, w którym żyjemy.