Kto podpisze umowę przedwstępną przed 1 stycznia 2024 r., a przyrzeczoną po 31 grudnia 2023 r., nie zapłaci 6-proc. PCC – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Jest to związane z nowym art. 7a w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych, który zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2024 r. Wskutek wejścia w życie tego przepisu przy zakupie więcej niż pięciu mieszkań w jednej nieruchomości gruntowej trzeba będzie zapłacić od szóstego i każdego następnego takiego lokalu 6-proc. PCC. (a nie tylko VAT).

PCC - nowelizacja ustawy

Przepis ten został wprowadzony nowelizacją z 26 maja 2023 r. ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o PCC oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1463).

Spytała o niego spółka, która w 2022 r. podpisała umowy przedwstępne na wybudowanie i nabycie w sumie 26 mieszkań na jednej nieruchomości gruntowej. Do podpisania aktów notarialnych przenoszących własność tych lokali ma dojść dopiero w lutym 2024 r.

Spółka chciała się upewnić, że mimo podpisania umów przyrzeczonych w 2024 r. nie zapłaci 6-proc. PCC od szóstego i kolejnych mieszkań.

Dyrektor KIS to potwierdził. Wskazał na art. 13 ust. 2 nowelizacji z 26 maja 2023 r., z którego wynika, że art. 7a ustawy o PCC (wprowadzającego 6-proc. stawkę tego podatku) nie stosuje się do umów sprzedaży zawieranych w związku z wykonaniem umów zobowiązujących do dokonania tej sprzedaży zawartych przed dniem wejścia w życie zmian.

Podpisanie umowy przedwstępnej przed końcem roku

Jeśli więc do zawarcia umowy przedwstępnej doszło (dojdzie) przed 1 stycznia 2024 r., to zawarcie umowy przyrzeczonej po tej dacie nie będzie skutkować opodatkowaniem 6-proc. PCC, nawet gdyby chodziło o sprzedaż szóstego lub każdego kolejnego mieszkania – wyjaśnił dyrektor KIS.

Skoro więc umowy przedwstępne zostały podpisane w 2022 r., to do zakupu tych mieszkań w 2024 r. nie będzie miał zastosowania art. 7a ust. 1 ustawy PCC obowiązujący od 1 stycznia 2024 r. – podsumował organ.©℗