Wartość zaległych czynszów spółdzielczych wzrosła w ostatnich trzech latach o 107 milionów złotych. W sumie to już 400 milionów złotych - pisze "Puls Biznesu".

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez TNS Polska, przeciętny zadłużony lokator zalega z opłatami za mieszkanie za ponad 25 miesięcy. Jeśli chodzi o wielkość czynszowych zaległości, niechlubny rekord należy do lokatorów z województwa opolskiego, którzy są winni średnio 16 tysięcy złotych. Z kolei najwięcej czynszowych dłużników jest w województwie śląskim - pochodzi stamtąd aż 23 procent takich lokatorów.

Jako przyczyny niepłacenia czynszu dłużnicy najczęściej wymieniają niewystarczające dochody, brak pracy lub nagły wypadek. Prawie co czwartemu zdarza się jednak zwyczajnie zapomnieć o rachunku.