Naczelny Sąd Administracyjny oddalił w piątek skargę kasacyjną komisji od wyroku WSA w Warszawie. Uchylał on decyzję komisji, która z kolei uchylała decyzję o zwrocie nieruchomości przy ul. Lutosławskiego 9.
Oceniając tę reprywatyzację, komisja badała nie tylko legalność decyzji prezydenta miasta, lecz także to, czy po zwrocie nieruchomości stosowano wobec lokatorów przemoc, groźby czy inne uporczywe działania mające skłonić ich do wyprowadzki.