Przeczytałam w waszej gazecie, że najem okazjonalny to rozwiązanie przeznaczone tylko dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Z mojej interpretacji (a jestem prawnikiem) wynika, że od listopada 2013 r. już nie jest wymogiem, by z tej formy nie mogły korzystać osoby prowadzące działalność gospodarczą. Lektura ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy nie daje pełnej jasności – pisze pan Bartłomiej. – Proszę o wyjaśnienie tych wątpliwości.
Pan Bartłomiej ma rację. Formuła najmu okazjonalnego została rozszerzona na podmioty prowadzące działalność gospodarczą jesienią 2013 roku. A to za sprawą ustawy z 7 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych – czytamy w wyjaśnieniu Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Zmieniono wtedy ustawę z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (art. 19a ust. 1).
Co więcej, umowa najmu okazjonalnego zawierana przez osoby fizyczne – pod rygorem nieważności – musi być zawarta na piśmie i w ciągu 14 dni od daty rozpoczęcia najmu zarejestrowana w urzędzie skarbowym. Natomiast wymóg ten nie dotyczy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wynajmowania lokali – wyjaśnia dalej ministerstwo.
Przypominamy, że najem okazjonalny to jedna z form „legalnego” wynajmowania mieszkań. Różni się tym od najmu zwykłego, że właścicielowi mieszkania daje większą i skuteczniejszą ochronę jego własności. Przy najmie okazjonalnym niezbędna jest wizyta u notariusza, a umowa musi zawierać trzy najważniejsze elementy chroniące właściciela:
● oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji i zobowiązaniu do opróżnienia oraz wydania używanego lokalu w terminie wskazanym w żądaniu wynajmującego;
● wskazanie przez najemcę innego lokalu, w którym będzie mógł on zamieszkać w przypadku dokonania egzekucji i opróżnienia lokalu (w umowie, w załączniku albo oświadczeniu notarialnym);
● oświadczenie osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu, w którym najemca miałby zamieszkać, o wyrażeniu zgody na jego zamieszkanie.

Podstawa prawna

Art. 19a ust. 1, art. 19b ust. 1 ustawy z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 150).