Sprawa dotyczyła skargi na bezczynność miasta złożonej przez spółdzielnię mieszkaniową. Bezczynność ta dotyczyła tego, że w lutym 2021 r. gmina zrezygnowała z finansowania i konserwacji oświetlenia na osiedlach należących do spółdzielni mieszkaniowej. Odtąd to właśnie ta ostatnia miała się tym zajmować. Twierdziła jednak, że zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 2–3 prawa energetycznego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 716 ze zm.) planowanie oraz finansowanie oświetlenia ulic, placów, dróg gminnych znajdujących się na terenie gminy jest zadaniem samorządu. Argumentowała, że tereny spółdzielni mieszkaniowej niewątpliwie znajdują się na terenie miasta. Są one miejscami publicznymi, gdyż są dostępne dla nieograniczonej i nieoznaczonej liczby osób przez całą dobę. Zdaniem spółdzielni oznacza to, że obowiązkiem samorządu jest zapewnienie oświetlenia na ogólnodostępnych terenach należących do spółdzielni i jego finansowanie.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy oddalił skargę spółdzielni. Głównym argumentem za takim rozstrzygnięciem było uznanie, iż z art. 18 ust. 1 pkt 3 prawa energetycznego nie można wywodzić, że na gminie spoczywa obowiązek finansowania oświetlenia wszystkich ulic i placów znajdujących się na jej terenie. Obowiązek finansowania przez gminę oświetlenia dotyczy wyłącznie ulic i placów, które wchodzą w skład mienia komunalnego.