Posłowie nie zgodzili się wczoraj z poprawką senatorów, aby bank zawierał z klientem, właścicielem nieruchomości, umowę odwróconego kredytu hipotecznego w formie aktu notarialnego. Wystarczy forma pisemna. Zdaniem poseł Krystyny Skowrońskiej nie zapewniłoby to dodatkowego bezpieczeństwa (zwłaszcza że banki są nadzorowane przez KNF), za to powiększyło koszty po stronie seniorów.
Posłowie zaakceptowali za to zmiany doprecyzowujące, a także tę, zgodnie z którą oferta banku będzie ważna nie 7, lecz 14 dni. W rezultacie bank będzie miał obowiązek dostarczyć kredytobiorcy formularz informacyjny (w postaci papierowej lub elektronicznej) co najmniej na dwa tygodnie przed zawarciem umowy. W tym dokumencie bank wskaże m.in. kwotę odwróconego kredytu, sposób jej ustalenia i stosunek do wartości nieruchomości. Poda także, kto poniesie koszty wyceny nieruchomości (lokalu) i jak zostaną zabezpieczone wierzytelności banku oraz jak rozliczony kredyt.
Etap legislacyjny