Kluczowe założenia projektu opisywaliśmy już na łamach DGP. Nowe rozwiązania dopuszczą budowę domów do 70 mkw. z poddaszem (łączna powierzchna użytkowa ma nie przekraczać 90 mkw.) bez decyzji o pozwoleniu na budowę, kierownika budowy i dziennika budowy. Obiekty takie wznoszone będą w procedurze tzw. zgłoszenia z projektem budowlanym, a ich liczba na działce ma nie przekraczać jednego na każde 1000 mkw. powierzchni terenu.
W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla wolnostojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych o obszarze oddziaływania mieszczącym się w całości na działce, na które zostały zaprojektowane, następować ma w terminie 30 dni.