Tak można streścić uwagi Krajowej Rady Spółdzielczej (KRS)do propozycji zmian w prawie spółdzielczym, ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych i o własności lokali, nad którym pracuje Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Zdaniem naczelnego organu samorządu spółdzielczego projekt nie respektuje wymogów przyzwoitej legislacji, jest także „sprzeczny z zasadą samorządności spółdzielczej”. Jak podkreśla KRS, ma tak poważne wady, że nie powinien być w ogóle dalej procedowany. To kolejna krytyczna ocena forsowanych rozwiązań. Negatywną opinię dotyczącą części z nich przedstawiło ostatnio również Rządowe Centrum Legislacji.

Moc walnego zgromadzenia