Projekt nowelizacji Prawa budowlanego, zakładający możliwość budowy domu o powierzchni do 70 m. kw. bez pozwolenia na budowę, został skierowany do konsultacji publicznych - wynika z informacji zamieszczonych w środę na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

To jeden z projektów ustaw opracowanych w ramach wprowadzania “Polskiego Ładu”.

Jak czytamy w Ocenie Skutków Regulacji, łączna powierzchnia użytkowa takiego domu nie będzie mogła przekroczyć 90 m. kw., a minimalna powierzchnia działki ma wynosić 1000 m.kw.

Nowela ma wprowadzić ułatwienia dla inwestora w budowie niewielkich budynków mieszkalnych jednorodzinnych i budynków rekreacji indywidualnej. Projektowana regulacja wprowadza możliwości budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych bez pozwolenia na budowę, bez dziennika budowy oraz bez konieczności ustanowienia kierownika budowy, w procedurze zgłoszenia.

“Już na etapie zgody na realizację przedmiotem zgłoszenia, do którego dołączyć trzeba będzie projekt budowlany, ma być budynek o powierzchni zabudowy do 70 m. kw. z poddaszem, o łącznej powierzchni użytkowej nieprzekraczającej 90 m. kw. Obiekty te z założenia mają być niewielkie i o prostej konstrukcji, co ma ułatwiać zachowanie wymogów bezpieczeństwa” - napisano w OSR.

Dodano, że jednocześnie jednak dopuszcza się, aby budynki były dwukondygnacyjne, bowiem zgodnie z treścią definicji zawartej w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, za kondygnację uważa się także poddasze z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi.

W projekcie ustawy przewiduje się wymóg, aby budowane domy do 70 m. kw. były budynkami wolnostojącymi oraz określa się dopuszczalną gęstość zabudowy, wskazując, iż może powstać jeden taki budynek na działce o powierzchni co najmniej 1000 m. kw.

“Wymóg lokalizacji jednego obiektu na każde 1000 m. kw. powierzchni działki, ma stanowić mechanizm gwarantujący, że projektowana instytucja będzie służyła wyłącznie celom indywidualnym, a nie budowie wieloobiektowych osiedli” - podkreślono w OSR.

Jednocześnie projekt noweli przewiduje zmianę w zakresie dopuszczalnej powierzchni zabudowy wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku z obecnych 35 m. kw. do 70 m. kw.

“Mając na uwadze względy bezpieczeństwa przewiduje się wprowadzenie ograniczenia, aby rozpiętość elementów konstrukcyjnych w takich obiektach nie wynosiła więcej niż 6 m, a wysięg wsporników był ograniczony do 2 m” - wskazano w OSR.

Projekt przewiduje zmiany w ustawie Prawo budowlane i w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.