Banki udzieliły w III kw. 45,8 tysięcy nowych kredytów hipotecznych o łącznej wartości 9,5 mld zł, co oznacza wzrost o 3,84% w ujęciu ilościowym i o 4,05% w ujęciu wartościowym w porównaniu z II kw. tego roku. Pomimo tych wzrostów 2013 rok prawdopodobnie będzie najgorszy dla rynku mieszkaniowego od początku kryzysu, wynika z najnowszej 17. edycji raportu AMRON-SARFiN.

W III kwartale wzrosła zarówno liczba, jak i wartość nowych kredytów hipotecznych. Początek 2013 r. nie był dla rynku mieszkaniowego powodem do optymizmu. Kolejne kwartały były, co prawda, coraz lepsze, ale te wzrosty prawdopodobnie okażą się zbyt małe, aby całoroczny wynik można uznać za pozytywny. Bieżące prognozy wskazują, że rok 2013 będzie gorszy niż nawet 2009, czyli do tej pory najsłabszy od początku kryzysu.

Trzeci kwartał 2013 roku zaowocował liczbą 45,8 tys. nowych kredytów o łącznej wartości 9,5 miliarda złotych, czyli odpowiednio o 3,84% kredytów hipotecznych więcej niż I kwartale na aż o 4,05% wyższej wartości.

Ostatni kwartał może poprawić te wyniki, bo będzie to ostatni okres przed wejściem w życie Rekomendacji S Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), która zakłada, że od 1 stycznia 2014 roku nie będzie możliwe finansowanie 100% wartości mieszkania za pomocą kredytu, innymi słowy będzie wymagany wkład własny. Wyniki III kwartału pokazują wzrost wskaźnika LtV aż o 6 pkt proc, do średniej wartości 80%, wynika z raportu.

Reklama

"Niewielka poprawa na rynku finansowania nieruchomości drugi kwartał z rzędu może oznaczać, że najgorsze jest już za nami. Tak, jak w poprzednim kwartale, zwiększeniu popytu sprzyjał niski poziom stóp procentowych, co pozwalało bankom na zaoferowanie tańszych kredytów hipotecznych. Część klientów odkłada jednak decyzję o zakupie mieszkania do stycznia 2014, kiedy rusza rządowy program Mieszkanie dla Młodych" - powiedział prezes Związku Banków Polskich (ZBP) Krzysztof Pietraszkiewicz.

W III kw. wzrost odnotowano nie tylko w części rynku związanej z finansowaniem nieruchomości, ale również z budową. Liczba inwestycji rozpoczętych od lipca do września wyniosła 38.903, co oznacza wzrost o 4% w porównaniu do poprzedniego kwartału. W III kw. zwiększyła się również liczba gotowych mieszkań, która wyniosła 35.241 w porównaniu do 30.856 mieszkań oddanych do użytkowania w II kw. tego roku.

Z raportu wynika także, że ożywienie rynku widać również w zachowaniu klientów, rośnie bowiem zainteresowanie nabyciem lokali mieszkalnych, przekładające się na zmianę trendu cen transakcyjnych.

W III kw. 2013 r. po raz pierwszy od dwóch lat doszło do wzrostu cen we wszystkich badanych miastach oprócz Wrocławia, w którym średnia cena 1 m2 mieszkania spadła nieznacznie (o 36 zł) w porównaniu do poprzedniego kwartału. Średnie ceny transakcyjne w największych miastach Polski wzrosły od 65 do 95 zł za 1 m2 powierzchni lokalu.