Od kilku lat można zaobserwować migrację ludności na obrzeża lub wręcz poza granice miast. Niższa cena, spokojna okolica oraz poczucie większej swobody powodują, że często decydujemy się na nieruchomości położone z dala od zatłoczonego i hałaśliwego centrum.
Reklama

Aglomeracja warszawska nie stanowi tu wyjątku. W celu sprawdzenia możliwości wyboru kupujących, Analitycy Działu Badań i Analiz Emmerson Realty przeprowadzili analizę ofert sprzedaży domów jednorodzinnych zamieszczonych w serwisie otoDom.pl.

Struktura cenowa ofert domów jednorodzinnych wolnostojących w aglomeracji lewobrzeżnej / Media

Dom wolnostojący jest najbardziej pożądanym typem zabudowy, a jednocześnie najdroższym. Za wyższy komfort użytkowania, poczucie prywatności oraz prestiż musimy zapłacić dużo większą cenę, niż za dom o podobnej powierzchni w zabudowie szeregowej czy bliźniaczej.
Biorąc pod uwagę ceny domów jednorodzinnych wolnostojących w powiatach położonych w bezpośrednim sąsiedztwie Warszawy, widoczna jest znacząca różnica pomiędzy lewobrzeżną, a prawobrzeżną częścią aglomeracji. W powiatach warszawskim zachodnim, pruszkowskim oraz piaseczyńskim niewielki odsetek tego rodzaju domów stanowią te o cenie niższej od 500 tys. zł. Jedynie w powiecie grodziskim klienci mają większy wybór wśród domów o takiej cenie. Zdecydowaną większość ofert w aglomeracji lewobrzeżnej stanowią te o cenie znacząco przekraczającej 1 mln zł. Duży wpływ na kształtowanie się cen w tej okolicy ma bardzo dobrze rozwinięta infrastruktura transportowa umożliwiająca dojazd do stolicy m.in. Warszawska Kolej Dojazdowa, prestiżowa lokalizacja, czy bliskość terenów zielonych.

Struktura cenowa ofert domów jednorodzinnych wolnostojących w aglomeracji prawobrzeżnej / Media

W aglomeracji prawobrzeżnej można zauważyć dużo niższą ofertę cenową w porównaniu do aglomeracji prawobrzeżnej. W powiatach mińskim, legionowskim oraz wołomińskim ponad 3/4 ofert stanowią te o cenie do 750 tys. zł. Wyjątek stanowi powiat otwocki, w którym wysoki udział mają domy wolnostojące o cenie wyższej niż 1 mln zł.

Przemysław Kotwicki, ekspert serwisu otoDom.pl zaznacza, że oferta domów wolnostojących w aglomeracji warszawskiej jest bardzo zróżnicowana, można znaleźć tu zarówno nieruchomości do 500 tys. zł, jak i te będące wielokrotnością tej kwoty. Szukając domu o niższej cenie lepiej udać się na wschód od Warszawy. Z kolei w zachodniej części aglomeracji ceny domów wolnostojących w najbardziej prestiżowych lokalizacjach potrafią osiągać naprawdę imponujące poziomy.

Cena konkretnego domu oprócz samej lokalizacji jest wypadkową wielu czynników m.in. wielkości działki, standardu wykonania, jakości materiałów budowlanych, bliskości terenów zielonych oraz wielu innych indywidualnych cech. Dlatego rozważając kupno domu jednorodzinnego należy sobie odpowiedzieć na pytanie, które z czynników są przez nas najbardziej pożądane i pod tym kątem prowadzić dalsze, bardziej szczegółowe poszukiwania.

Przemysław Kotwicki
Jarosław Mikołaj Skoczeń