Przygotowania do złożenia wniosku o dofinansowanie energooszczędnego domu najlepiej zacząć już przy planowaniu inwestycji.
Przedstawiciele banków, które rozpoczęły już udzielanie kredytów do budowy domów z dopłatą Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), są zgodni. O rozpoczęciu starań o taką pożyczkę warto pomyśleć już na etapie przygotowywania projektu.
– Program stawia inwestorom wysokie wymagania. Trzeba pamiętać, że ma on na celu nie tylko wspomaganie budowy energooszczędnych domów i mieszkań, lecz także przygotowanie rynku i wdrożenie odpowiednich standardów związanych z tego rodzaju budownictwem – wskazuje Małgorzata Wolanin z Banku BPS.