Niewiele ponad 150 tys. zł wyniosą koszty obsługi kredytu w wysokości 200 tys. zł zaciągniętego na 30 lat w PKO BP. Tak wynika z rankingu hipotek przygotowanego dla DGP przez Dom Kredytowy Notus. 152,7 tys. zł trzeba będzie zapłacić za obsługę takiego kredytu w Banku Pekao.
Z kolei u trzeciego w zestawieniu BGŻ koszty te wyniosą bez mała 154 tys. zł. W tych instytucjach oprocentowanie kredytu nieznacznie przekracza 4 proc. w skali roku. – Przy długim okresie spłaty zadłużenia najistotniejszy wpływ na koszt kredytu ma właśnie oprocentowanie – mówi Michał Krajkowski, główny analityk DK Notus.
Ale na koszty kredytu brane pod uwagę przy sporządzaniu zestawienia składają się też inne elementy – prowizja, a także zakup polisy ubezpieczeniowej za pośrednictwem banku. W tym ostatnim przypadku przyjęto, że klient będzie opłacał składki przez cały okres spłaty zadłużenia, choć niektóre banki zezwalają na odstąpienie od tego obowiązku po pewnym czasie. Z instytucji, które znalazły się w czołówce zestawienia, zakupu polis za swoim pośrednictwem wymagają PKO BP – od bezrobocia oraz BGŻ Nieruchomości.