Rząd chce, by preferencyjne warunki spłaty zadłużenia mieszkań, wobec których stosowana jest pomoc państwa w spłacie długoterminowych kredytów mieszkaniowych, obowiązywały do końca 2017 r. - poinformowało we wtorek Centrum Informacyjne Rządu.

Rozwiązanie takie przewidują przyjęte przez rząd założenia do projektu nowelizacji ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych, przedłożone przez ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej.

"Zaproponowano przedłużenie o 5 lat, tj. do końca 2017 r., okresu obowiązywania preferencyjnych warunków spłaty zadłużenia mieszkań, wobec których stosowana jest pomoc państwa w spłacie długoterminowych kredytów mieszkaniowych, zaciągniętych przez spółdzielnie mieszkaniowe do końca maja 1992 r." - napisano w komunikacie.

Preferencyjne warunki dotyczą 72 tys. mieszkań

CIR wyjaśniło, że sprawa dotyczy ponad 73 tys. zadłużonych lokali mieszkalnych, tymczasem możliwość spłaty ich zadłużenia na preferencyjnych warunkach kończy się w 2012 r.

"Niezbędne będzie również skrócenie okresu ponoszenia wydatków wymagalnych z tego tytułu przez budżet państwa, przy jednoczesnym zapewnieniu szybszych, dodatkowych wpływów budżetowych z jednorazowych spłat zadłużenia" - poinformowano.

CIR podało, że dzięki zmianom oczekuje się wyraźnego spadku liczby zadłużonych mieszkań (wobec których stosowna jest pomoc państwa), a także uzyskania dodatkowych wpływów budżetowych z jednorazowych spłat zadłużenia oraz z tytułu zwrotu nominalnych kwot umorzenia kredytów mieszkaniowych w wyniku przekształceń własnościowych.

"Regulacje te powinny zapewnić także uporządkowanie sytuacji mieszkaniowej gospodarstw domowych, na których ciążą zobowiązania wynikające z przyjętego w PRL modelu finansowania mieszkalnictwa" - dodano.