Hipoteka – co to?

Hipoteka to ograniczone prawo rzeczowe. Przysługuje wierzycielowi hipotecznemu, zabezpieczając jedną lub więcej wierzytelności jakie ma wobec niego właściciel nieruchomości, zwany też dłużnikiem hipotecznym. Hipoteka jest wyrażana wyłącznie w pieniądzu, gdyż może zabezpieczać jedynie wierzytelności pieniężne.

Hipoteka może być utworzona na nieruchomości, użytkowaniu wieczystym, spółdzielczym prawie do lokalu, wierzytelność zabezpieczoną hipotecznie, w całości lub w części ułamkowej, stanowiącej udział współwłaściciela.

Reklama

Hipoteka przymusowa

Hipoteka przymusowa powstaje bez zgody właściciela obciążanej nieruchomości. Jest ona wynikiem łamania prawa. Wpisu do księgi wieczystej o ustanowieniu hipoteki przymusowej można dokonać na podstawie:

  • postanowienia sądu
  • tytułu wykonawczego
  • postanowienia prokuratora
  • nieostatecznej decyzji administracyjnej oraz na podstawie zarządzenia zabezpieczenia

Hipoteka umowna

Hipoteka umowna powstaje na podstawie oświadczenia właściciela nieruchomości obciążanej. Oświadczenie musi być zawarte, pod rygorem nieważności, w formie aktu notarialnego.

Hipoteka umowna obciąża ona kilka nieruchomości, co pozwala wierzycielowi na zaspokojenie się z dowolnej spośród obciążonych nieruchomości. Hipoteka ta ma na celu obniżenie kosztów oraz ułatwienie wierzycielowi odzyskanie swoich pieniędzy.

Hipoteka wygasa z chwilą zaspokojenia wierzyciela, wygaśnięcia zabezpieczonej wierzytelności.