Chcesz zbudować na swojej działce domek letniskowy, altanę, basen lub wiatę? Dowiedz się, czy musisz spełnić dodatkowe formalności.

Prawo budowlane zawiera listę wyjątków, zgodnie z którą prowadzenie robót budowlanych nie wymaga od nas ani uzyskania pozwolenia na budowę ani dokonywania zgłoszenia.

Spróbujmy przyjrzeć się zatem najpopularniejszym obiektom, które stawiać można na naszych działkach i sprawdźmy, czy bez spełniania dodatkowych formalności możemy rozpocząć ich budowę.

Kwestie związane z budową domu jednorodzinnego opisaliśmy w osobnym artykule. Jeśli chcesz dowiedzieć się, czy konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę, przejdź tutaj >>

DOMEK LETNISKOWY

WYMAGANE ZGŁOSZENIE

Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 2a Prawa budowlanego, budowa wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej, rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego
wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 m2, nie wymaga pozwolenia na budowę.

Mamy tutaj jedno wyraźne zastrzeżenie: liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jednego na każde 500 m2 powierzchni działki.

SZKLARNIA LUB INNE BUDYNKI GOSPODARCZE

WYMAGANE ZGŁOSZENIE

Do budowy wolno stojących budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2 nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę.

Zarówno jednak w przypadku domku letniskowego jak i szklarni czy innego budynku gospodarczego, koniecznie będzie dokonanie zgłoszenia, o ile nie zdecydujemy się na uzyskanie pozwolenia na budowę.

Jak uzyskać pozwolenie na budowę? >>

ALTANA

Ani zgłoszenie ani pozwolenie na budowę nie będzie wymagane, jeśli kwestia dotyczy budowy lub przebudowy altan działkowych i obiektów gospodarczych na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych o powierzchni zabudowy do 35 m2 oraz wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich (przy czym do powierzchni zabudowy nie wlicza się tarasu, werandy lub ganku, o ile ich łączna powierzchnia nie przekracza 12 m2).

Podobnie nie będą wymagane żadne formalności w przypadku wolno stojących altan o powierzchni zabudowy do 35 m2. Łączna liczba tych obiektów na działce nie może jednak przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki.

BASEN

ZGŁOSZENIE ANI POZWOLENIE POZWOLENIE NA BUDOWĘ NIE JEST WYMAGANE

Marzysz o własnym basenie? Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 15 Prawa budowlanego, budowa przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 50 m2 nie wymaga pozwolenia na budowę i nie wymaga także zgłoszenia.

A co w sytuacji, gdy mamy zamiar przeprowadzić remont?

- Co do zasady, remont obiektów budowlanych nie wymaga ani uzyskiwania pozwolenia na budowę ani zgłoszenia, chyba że dotyczy on budowli, których budowa wymaga uzyskania pozwolenia na budowę lub przegród zewnętrznych albo elementów konstrukcyjnych budynków, których budowa wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Wtedy wymagane będzie zgłoszenie – tłumaczy Andrzej Lulka, radca prawny i partner zarządzający w kancelarii Lulka i Wspólnicy.

A jeśli chodzi o przebudowę?

Jeżeli postanowimy przebudować natomiast swój dom jednorodzinny, domek letniskowy lub szklarnię, nie będziemy zobowiązani do uzyskania pozwolenia na budowę, chyba że, w odniesieniu do domu jednorodzinnego, przebudowa dotyczy przegród zewnętrznych lub elementów konstrukcyjnych tego budynku i jednocześnie prowadzi do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania tego obiektu. W takim przypadku niezbędne będzie zgłoszenie.

Należy pamiętać, że wszystkie roboty budowlane wymagają:

• pozwolenia na budowę – jeśli wykonywane są przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków;
• zgłoszenia budowy – jeśli prowadzone są na obszarze wpisanym do rejestru zabytków

Co ważne, uzyskania decyzji pozwolenia na budowę wymagają przedsięwzięcia, które wymagają przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz przedsięwzięcia wymagające przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000.