Nowe regulacje wprowadza nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego. Przewiduje, że osoby podpisujące umowę najmu po 21 kwietnia będą musiały złożyć oświadczenie majątkowe. Dane mają pochodzić z ostatnich 3 miesięcy. Przepisy dotyczą całej Polski.

Wyższy czynsz, weryfikacja dochodu najemcy czy uszczelnienie zasad przyznawania mieszkań komunalnych to główne zmiany jakie w kwietniu wejdą w życie.
Według założeń Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju nowe przepisy powinny przełożyć się na większą rotację lokatorów i skrócenie kolejek osób oczekujących na najem mieszkania komunalnego.

Nowy przepis pozwala gminom weryfikować spełnianie przez najemców kryterium wysokości dochodu, uzasadniającego oddanie w najem lub podnajem lokalu. Weryfikacja nie będzie dotyczyć najemców lokali socjalnych.

Zasady wynajmu mieszkań komunalnych przedstawiono właśnie w Łodzi.

Czytaj więcej na https://www.portalsamorzadowy.pl/