Projekt nowych standardów wycen nieruchomości, przygotowany w resorcie inwestycji, jest zdaniem przedstawicieli środowiska rzeczoznawców majątkowych co najmniej niedoskonały. Niektórzy mówią dosadniej: to cofnięcie się w czasie o ponad 20 lat

Ministerialny pomysł w ogniu krytyki

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (MIR) kończy prace nad wprowadzeniem nowego standardu wyceny nieruchomości. Do 22 marca rzeczoznawcy majątkowi mogli nadsyłać opinie do projektu obwieszczenia ministra inwestycji i rozwoju w sprawie standardu zawodowego rzeczoznawców majątkowych nr 2 – wycena nieruchomości przy zastosowaniu podejścia porównawczego. Z naszych informacji wynika, że lada moment obwieszczenie może zostać wydane. W intencji resortu ma zapewnić jednolite zasady pracy dla całego środowiska. Tymczasem część rzeczoznawców mówi wprost: „Nie będziemy tych standardów stosować”. Dlaczego?