Rząd przyjął zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2147), które umożliwią wygaszenie roszczeń dawnych właścicieli znacjonalizowanych nieruchomości.
Projekt przewiduje, że zamknięcie drogi do ubiegania się o zwrot działki niewykorzystanej pod zaplanowane inwestycje publiczne nastąpi po 20 latach od uprawomocnienia się decyzji o wywłaszczeniu. Jeżeli w ciągu tego okresu były właściciel bądź jego spadkobierca nie złożą wniosku o zwrot, to właściwy organ nie będzie już w obowiązku zawiadamiać go o tym, że taka możliwość istnieje. Wyznaczenie cezury czasowej pozwoli w szczególności ograniczyć praktykę zwracania nieruchomości, które przeznaczono na inny cel publiczny niż ten określony w decyzji o wywłaszczeniu, a także niepewność samorządów związaną z inwestowaniem na gruntach o nieregulowanym statusie prawnym.
Zmiany wprowadzą także ułatwienia dla tych, którzy starali się o odzyskanie dawnej własności, ale napotkali przeszkody proceduralne. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, kiedy tylko część spadkobierców ubiegała się o zwrot. Dotąd urzędy wymagały, aby wniosek złożyli wszyscy uprawnieni. Inaczej proces był wstrzymywany, co zakwestionował Trybunał Konstytucyjny. Po nowelizacji droga do odzyskania nieruchomości dla takich osób zostanie otwarta.
Etap legislacyjny
Projekt przyjęty przez Radę Ministrów