- Żadne osiedle nie powstanie w szczerym polu. A gdyby tak się stało, inwestor będzie musiał zapewnić mieszkańcom dostęp do szkoły czy przedszkola. To i tak postęp w stosunku do tego, co mamy dzisiaj - mówi Artur Soboń w rozmowie z DGP.
Zgodnie z projektem ustawy o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność, nad którą pracuje Sejm, uwłaszczenie z mocy prawa obejmie nie tylko osoby fizyczne, lecz także prawne, mimo że użytkowane przez nich grunty służą do celów komercyjnych, a nie mieszkaniowych. Czym jest to uzasadnione?
Kluczowym warunkiem przekształcenia będzie to, czy dominującą funkcją budynku jest mieszkaniówka. Jest wiele nieruchomości, w których obok mieszkań znajdują się lokale usługowe i handlowe. Ich właściciele skorzystają z przekształcenia przy okazji, gdyż w przeciwnym razie nie dałoby się wyodrębnić własności lub współwłasności gruntów na rzecz osób posiadających lokale mieszkalne. Użytkowanie wieczyste nie może bowiem funkcjonować na nieruchomości będącej przedmiotem współwłasności publicznej i prywatnej. W obu przypadkach opłata przekształceniowa będzie wnoszona przez 20 lat, a podstawą wyliczenia jej wysokości będzie opłata za użytkowanie wieczyste obowiązująca 1 stycznia 2018 r. Dla osób fizycznych będzie to zatem 1 proc. ceny nieruchomości, a dla osób prawnych – 3 proc.