Zgoda na realizację inwestycji mieszkaniowej będzie zależała od gminy - powiedział PAP wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń. Dodał, że już na etapie wniosku inwestor będzie przedstawiał koncepcję inwestycji realizowanej w ramach specustawy mieszkaniowej.

Po konsultacjach publicznych projekt specustawy mieszkaniowej został zmodyfikowany przez MIiR (wpłynęło ponad tysiąc uwag).

"W projekcie po konsultacjach brak zgody gminy na inwestycję uniemożliwia powstanie mieszkań" - stwierdził Soboń. "To Rada Gminy podejmie decyzję o budowie, nie wojewoda. Jeżeli inwestycja w jakimkolwiek zakresie będzie niezgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, na takie zmiany będzie potrzebna zgoda gminy" - zaznaczył wiceminister.

Obecna wersja specustawy umożliwia gminie zastosowanie ułatwień przy budowie mieszkań tylko pod rygorystycznie stosowanymi warunkami ustawowymi.

Reklama

"Realizacja inwestycji mieszkaniowej w trybie specustawy będzie możliwa tylko tam, gdzie gmina przewidziała tereny pod budownictwo mieszkaniowe w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania" - powiedział Soboń. To oznacza, że nie będzie można budować na przysłowiowym polu kapusty.

Ułatwienia wprowadzone specustawą będą służyć wszystkim inwestorom budowlanym, którzy zastosują się do wprowadzanych ustawą standardów urbanistycznych. "Ich spełnienie będzie regulowane nie tylko na etapie uzyskiwania decyzji, ale także na etapie realizacji inwestycji" - powiedział Soboń.

Specustawa skraca okres przygotowania inwestycji w budownictwie mieszkaniowym do niezbędnego minimum. Ma obowiązywać przez 10 lat.

Za specustawę mieszkaniową, która w połowie marca została skierowana do konsultacji publicznych, odpowiada Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Projekt ustawy zakłada usprawnienie procesu przygotowania inwestycji - w zakresie pozyskiwania dostępu do terenu, a także przyspieszenie wydawania decyzji administracyjnych.

Dzięki projektowanym zmianom inwestorzy będą mieli możliwość lokalizacji inwestycji mieszkaniowych za zgodą Rady Gminy w uproszczonym trybie. Projektowana regulacja zakłada, iż decyzja ws. lokalizacji tej inwestycji będzie wydawana w terminie 45 dni od dnia złożenia stosownego wniosku.

Ponadto, projekt zakłada uproszczenie i przyspieszenie procesu inwestycyjnego w zakresie inwestycji mieszkaniowych lub towarzyszących poprzez możliwość uzyskania - w ramach decyzji o pozwoleniu na budowę - zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, a także zezwolenia na zakładanie i przeprowadzanie ciągów, przewodów, urządzeń i obiektów niezbędnych do korzystania z inwestycji mieszkaniowej.