Całość procesu decyzyjnego dot. inwestycji budowanych w oparciu o przepisy specustawy mieszkaniowej będzie w rękach samorządu, a nie - jak planowaliśmy wcześniej - w gestii samorządu oraz wojewody - powiedział w piątek wiceszef MIiR Artur Soboń.

W piątek w resorcie inwestycji i rozwoju trwa konferencja podsumowująca konsultacje publiczne dot. projektu tzw. specustawy mieszkaniowej, której głównym zadaniem jest przyspieszenie inwestycji mieszkaniowych w Polsce.

Jak powiedział Soboń, w konsultacjach publicznych wzięło udział ponad 260 podmiotów, które zgłosiły ponad 1 tys. uwag. "Te głosy niemal w całości lub w kluczowych - z punktu widzenia tego projektu - aspektach, zostały przez nas wzięte pod uwagę" - dodał.

Ponadto w wyniku konsultacji - jak tłumaczył Soboń - dokonano w projekcie także zmiany, dzięki którym realizacja inwestycji mieszkaniowej w trybie specustawy będzie możliwa tylko tam, gdzie gmina przewidziała tereny pod budownictwo mieszkaniowe w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania.

Soboń dodał, że specustawa ma obowiązywać przez 10 lat.