561 zł – na taką dopłatę do czynszu będzie mogła liczyć przeciętna czteroosobowa rodzina mieszkająca w Warszawie. Najniższy dodatek – ok. 307 zł – otrzyma para z dwójką dzieci z Podkarpacia. Tak wynika z projektu przepisów regulujących zasady przyznawania i kalkulowania miesięcznych dopłat do czynszów, które zaprezentowało wczoraj Ministerstwo Rozwoju i Innowacji.
O suplement finansowy będą mogli starać się najemcy nowo budowanych mieszkań na wynajem i lokali położonych na obszarach poddanych rewitalizacji. Nie skorzystają z nich więc m.in. właściciele domów jednorodzinnych, osoby posiadające spółdzielcze prawo własnościowe lub lokatorskie do lokalu czy lokatorzy mieszkań komunalnych.
Wysokość dopłat ma być uzależniona od progów dochodowych oraz liczby członków rodziny. I tak w przypadku gospodarstw jednoosobowych nie będą one przysługiwać przy zarobkach miesięcznych przekraczających 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce, czyli dziś niespełna 2,6 tys. zł. W przypadku rodzin dwuosobowych i tych liczniejszych na każdą dodatkową osobę będzie przypadało kolejne 30 punktów procentowych, czyli ok. 1,3 tys. zł (dla małżeństwa bez dzieci – 90 proc. przeciętnego wynagrodzenia, dla trzyosobowej rodziny – 120 proc. itd.).
Za przyznawanie dopłat będą odpowiedzialne gminy. To właśnie one mają prowadzić nabór wniosków o zawarcie umowy najmu mieszkań, które następnie będą oceniane przy uwzględnieniu tzw. kryteriów pierwszeństwa, czyli zasad preferencyjnego udzielania dopłat. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami priorytetowo potraktowane mogą zostać m.in. osoby niepełnosprawne, rodziny z dziećmi, osoby relatywnie najgorzej sytuowane oraz seniorzy. Po przydzieleniu najemcom odpowiedniej punktacji gminy przygotują listy osób, które spełniły kryteria do uzyskania dodatku. Środki na dopłaty będą pochodzić ze specjalnego Funduszu Dopłat, zasilanego z budżetu, a także przychodów z obrotu gruntami z Krajowego Zasobu Nieruchomości.
W założeniu dopłaty będą przyznawane na dziewięć lat. Ich wysokość będzie jednak zmniejszana co trzy lata. Wypłaty ruszą od 2019 r.
Etap legislacyjny
Projekt przekazany do konsultacji publicznych