Do użytku w 2016 roku oddano 163 tys. 325 mieszkań, czyli o 10,6 proc. więcej niż rok wcześniej - poinformował w piątek GUS. W tym czasie rozpoczęto budowę prawie 174 tys. mieszkań, czyli o 3,3 proc. więcej niż w 2015 roku.

Z informacji GUS wynika, że spośród mieszkań oddanych do użytku w 2016 r., największe wzrosty dotyczyły budownictwa spółdzielczego (2 tys. 707 mieszkań, czyli wzrost o 28 proc.) oraz mieszkań na sprzedaż lub wynajem (79 tys. 160 lokali; o 26,8 proc. więcej). Spadek dotyczył budownictwa indywidualnego; oddano do użytkowania 78 tys. 62 mieszkania, tj. o 2,1 proc. mniej niż w roku poprzednim. W przypadku budownictwa zakładowego było to 310 lokali, czyli o 33,6 proc. mniej niż w 2015 r.

"Przeciętna powierzchnia użytkowa jednego mieszkania zrealizowanego w budownictwie indywidualnym wyniosła 134,6 m kw. (w 2015 r. – 135,5 m kw.), przy czym przeciętnie mieszkanie składało się (podobnie jak rok wcześniej) z 5,3 izby" - czytamy w informacji Urzędu. Natomiast, jak podano, "przeciętna powierzchnia użytkowa jednego mieszkania zrealizowanego w budownictwie innym niż indywidualne, wyniosła 57,7 m kw. (w 2015 r. – 55,9 m kw.), przy czym przeciętnie mieszkanie składało się (podobnie jak rok wcześniej) z 2,8 izb".

Największy wzrost liczby oddawanych mieszkań nastąpił w woj. mazowieckim (o 23,2 proc.) i małopolskim (19 proc.), a największy spadek zanotowano w przypadku województw kujawsko-pomorskiego (6,7 proc.) i świętokrzyskiego (11,4 proc.).

Reklama

"Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkań oddawanych w miastach wynosiła 74,6 m kw. i była o 3,8 m kw. mniejsza niż przed rokiem. Przeciętna powierzchnia jednego mieszkania oddawanego do użytkowania na wsi wyniosła 132,3 m kw." - podał GUS.

Jak poinformował GUS, w 2016 r. rozpoczęto budowę 173 tys. 932 mieszkań, tj. o 3,3 proc. więcej niż w 2015 r. "Wzrost dotyczył budownictwa indywidualnego, komunalnego, spółdzielczego i zakładowego. Mniej mieszkań rozpoczęto w budownictwie przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem oraz w społecznym czynszowym" - zaznaczył GUS.

W 2016 r. oddano do użytku 98 tys. 949 nowych budynków, w tym 75 tys. 877 mieszkalnych i 23 tys. 72 niemieszkalnych.

"Szacuje się, że pod koniec 2016 roku w budowie było 732,1 tys. mieszkań, tj. o 1,5 proc. więcej niż w końcu 2015 roku" - poinformował GUS.