Ograniczenia w handlu ziemią rolną zamroziły ceny. Rolnicy czekają na spadki
Nieco ponad 40 tys. zł kosztował średnio hektar ziemi pod uprawy rolne w obrocie prywatnym w I kw. tego roku. To już trzeci z rzędu kwartał, kiedy cena utrzymuje się na zbliżonym poziomie. Tak długiej stabilizacji średniej ceny na rynku gruntów rolnych nie było już od wielu lat. Zbiegła się ona z wprowadzeniem przez rząd Prawa i Sprawiedliwości ograniczeń w handlu takimi gruntami na początku maja ub.r. Od tego momentu ziemię bez ograniczeń mogą kupować głównie rolnicy indywidualni. Inni chętni muszą dostać zgodę prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR), o ile potwierdzą, że są w stanie należycie prowadzić działalność rolniczą.
Ograniczenia miały zahamować m.in. zakupy gruntów przez inwestorów zagranicznych i spekulacyjnych oraz dynamiczne w ostatnich latach wzrosty cen ziemi. W związku z wejściem w życie nowych przepisów pojawiły się też oczekiwania, że grunty rolne potanieją.