Zakup rozpoczętej inwestycji to sposób, w jaki deweloperzy radzą sobie z ustawą o obrocie ziemią rolną.
Ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 585), bo o niej właśnie mowa, obowiązuje od 30 kwietnia 2015 r. Akt ten zawiera restrykcyjne zasady dotyczące obrotu gruntami rolnymi.
Twarde reguły gry