Fundusze Europejskie wspierają rozwój gospodarczy na różne sposoby. Jednym z nich jest podnoszenie kwalifikacji przedsiębiorców i ich pracowników. W Polsce jest to tym bardziej ważne, że w porównaniu do innych unijnych nacji nie uczymy się zbyt chętnie. W latach 2010–2014 w nieobowiązkowych kursach i szkoleniach uczestniczyło średnio 13,4 proc. osób pomiędzy 25. a 64. rokiem życia – wynika z badania Bilans Kapitału Ludzkiego, prowadzonego w tym okresie na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Jednak ci, którzy poświęcili czas na podnoszenie swoich kwalifikacji, chwalą sobie efekty. Aż 93 proc. oceniło udział w szkoleniu jako przydatny w pracy. Powoli, acz stale, rośnie też liczba dorosłych osób, które planują podjąć jakąś formę edukacji.

Do wyboru, do koloru

Największą bazę usług rozwojowych dla firm i ich pracowników udostępnia Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Oferty są tam posegregowane tematycznie w 21 kategoriach. Są wśród nich tematy uniwersalne, jak na przykład języki, marketing, organizacja, psychologia czy umiejętności osobiste. Bardziej specjalistyczne usługi można znaleźć w takich kategoriach jak ekologia, logistyka, medycyna, motoryzacja czy tematyka unijna. Chętni znajdą też szkolenia typowo zawodowe.

W tej chwili zarejestrowanych jest ponad 5,3 tys. ofert z całej Polski. Oprócz kategorii tematycznej już w widoku wyników wyszukiwania podane są tak istotne informacje jak tytuł usługi, podmiot ją oferujący, termin realizacji, cena oraz możliwość uzyskania dofinansowania. Poszczególne oferty łatwo jest ze sobą porównywać, ponieważ opis każdej z nich jest wystandaryzowany i zawiera takie informacje jak:

● możliwość uzyskania dokumentów potwierdzających zdobycie kwalifikacji,

● program szkolenia,

● liczba godzin,

● warunki uczestnictwa,

● cena.

Uczestnicy mają możliwość dokonania oceny usługi, z której skorzystali, a wyniki są prezentowane w wyszukiwarce, co jest wartościową wskazówką dla osób ceniących sobie jakość. Sam system umieszczania ofert w Bazie też jest gwarancją dla klientów, ponieważ organizatorzy szkoleń, kursów, studiów czy doradztwa dofinansowanych ze środków EFS mogą zamieścić informacje o swoich usługach bezpłatnie, jednak warunkiem rejestracji jest uzyskanie certyfikatu lub tzw. akredytacji, które uwzględniają wymagania dotyczące odpowiedniej jakości usług oraz kryteria dotyczące samego certyfikatu lub akredytacji. Listę tych certyfikatów i akredytacji prowadzi Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Ma ona charakter otwarty, tj. każdy podmiot może zgłosić w dowolnym terminie nowy certyfikat lub akredytację, spełniający odpowiednie wymogi.

Ocenie podlega m.in.: czy podmiot świadczący usługi rozwojowe, ma określoną misję swojej działalności oraz zdefiniowane cele, działa zgodnie z przepisami prawa, prowadzi monitoring jakości usług i zadowolenia usługobiorców oraz zapewnia kadry posiadające doświadczenie zawodowe lub kwalifikacje adekwatne do prowadzonej działalności.

Dofinansowanie

Unijne wsparcie nakierowane jest nie tylko na ułatwienie przedsiębiorcom i ich pracownikom dotarcia do usług rozwojowych, którymi są zainteresowani. Już niedługo w części województw możliwe będzie również uzyskanie dofinansowania do udziału w nich. Pieniądze na ten cel zarezerwowane są w programach regionalnych. W tej chwili wybierane są podmioty, które będą obsługiwały firmy w tym zakresie. Informacji o tym, gdzie szukać wsparcia, najlepiej szukać w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich oraz na portalach programów regionalnych.

Dofinansowanie będzie mogło przybrać dwie formy. Pierwszą z nich są bony, którymi uczestnicy będą płacić za skorzystanie z usługi. Druga - to promesa refundacji części kosztów. Standardowo dofinansowanie będzie mogło pokryć połowę ceny usługi. Pułap ten będzie mógł być podniesiony dla grup w szczególnie trudnej sytuacji, czyli w wieku 50+ i o niskich kwalifikacjach.

Oprócz unijnego dofinansowania przedsiębiorcy mogą też liczyć na wsparcie z polskiego budżetu. Jest ono już dostępne, choć w części województw środki na ten rok mogą być wyczerpane. Mowa o dotacjach z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, udzielanych przez powiatowe urzędy pracy. Małe, średnie i duże firmy mogą liczyć na dofinansowanie sięgające 80 proc. kosztów usług szkoleniowych, a mikroprzedsiębiorcy mają szansę na pokrycie ich kosztów w 100 procentach. Całość dofinansowania nie może jednak przekroczyć na jednego uczestnika wysokości 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w danym roku.

PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ

Więcej bezpłatnych informacji znajdziesz na www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich.

Monika Niewinowska