Całkowite wydatki na badania rosną w naszym kraju szybciej niż w Unii Europejskiej. Od 2004 roku zwiększyły się ponad trzykrotnie. W tym samym czasie w UE wzrost wyniósł nieco ponad 40 proc. – wynika z raportu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Dużym optymizmem napawa fakt, że nakłady na badania i wdrożenia innowacyjnych rozwiązań zwiększają się przede wszystkim w przedsiębiorstwach. Odchodzi więc do przeszłości, tak niegdyś popularna w polskich ośrodkach naukowych, produkcja wynalazków do szuflady. Wpływ na taki stan rzeczy ma dostępność dofinansowania do projektów, których efektem jest opracowanie i wdrożenie nowych lub znacząco ulepszonych produktów, procesów lub usług. Środki udostępniane są zarówno z polskiego budżetu, jak i Funduszy Europejskich.

Różne możliwości