Grono laureatów tegorocznej edycji konkursu „Eureka! DGP” zdominowały technologie medyczne oraz jeden błysk światła, który w przyszłości może rozświetlić nasze mieszkania.
Dziennik Gazeta Prawna
Dobiegła końca trzecia edycja wspólnego konkursu Dziennika Gazety Prawnej oraz Polpharmy „Eureka! DGP”. W jego ramach mogli państwo na łamach Magazynu od stycznia czytać o najciekawszych wynalazkach opracowanych na polskich uczelniach oraz w instytutach badawczych zgłoszonych do Urzędu Patentowego w latach 2013–2014. Pisaliśmy o maszynach, urządzeniach i procesach na różnym stadium zaawansowania i gotowości do komercjalizacji z całego przekroju dziedzin nauki: od materiałoznawstwa przez medycynę i mechatronikę po nauki o Ziemi. Łącznie opisaliśmy ponad 30 wynalazków z prawie setki zgłoszonych przez ludzi i instytucje nauki.
Wyniki ogłosiliśmy wczoraj w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie odbyła się również debata „Jak przestawić polską gospodarkę z węgla kamiennego na grafen?”. Uczestnicy zastanawiali się, czy po 25 latach prób zbliżenia nauki i biznesu w Polsce nie powinniśmy sięgnąć po nieortodoksyjne metody, czy – używając terminologii popularnej w świecie start-upów – rozbić i zaburzyć obecne rozwiązania.
Laureatów konkursu „Eureka! DGP” wybierają dwa gremia. Pierwszym jest kapituła konkursu, a wybrany przez to grono zespół otrzymuje czek ufundowany przez Polpharmę o wartości 30 tys. zł oraz kampanię reklamową w mediach należących do Infor Biznes, wydawcy DGP, o wartości 50 tys. zł. Drugim gremium są internauci, którzy wybierają swoich faworytów w głosowaniu online.
Zwycięzcą trzeciej edycji konkursu został wynalazek „Sposób rejestracji oraz urządzenie do rejestracji elektrokardiogramu płodu metodą pośrednią i bezpośrednią” zgłoszony przez Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM z Zabrza. Nad wynalazkiem pracował zespół w składzie: dr hab. inż. Janusz Jeżewski, mgr inż. Adam Matonia, mgr inż. Tomasz Kupka, dr inż. Krzysztof Horoba oraz dr inż. Janusz Wróbel. Inżynierom z Zabrza udało się rozwiązać nastręczający od lat trudności problem rejestracji EKG płodu, metody znacznie wygodniejszej i dokładniejszej niż stosowana obecnie powszechnie kardiotokografia, czyli KTG. Przedmiotem wynalazku są algorytmy, które potrafią odfiltrować z sygnału dochodzącego z wnętrza brzucha matki aktywność elektryczną serca płodu – niebagatelne wyzwanie, biorąc pod uwagę, że rejestrowany przez aparaturę sygnał pochodzący od matki jest znacznie, znacznie silniejszy niż sygnał pochodzący od płodu.
Kapituła przyznała oprócz też dwa równorzędne wyróżnienia. Pierwsze wyróżnienie otrzymał wynalazek „Sposób wytwarzania tabletki flotacyjnej o przedłużonym oddziaływaniu substancji leczniczych z błoną śluzową żołądka” zgłoszony przez Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, a opracowany przez zespół pod nadzorem dr. hab. Witolda Musiała. Naukowcy opracowali tabletkę, która pozostaje w żołądku dłużej od obecnie stosowanych. Drugie wyróżnienie przypadło „Źródłu szerokopasmowego światła białego” zgłoszonego przez Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu. Nad wynalazkiem pracował zespół pod nadzorem prof. Wiesława Stręka. Wynalazek jest materiałem, który pod wpływem podczerwonego lasera daje wspaniałe, ciepłe, białe światło.
W głosowaniu internetowym najlepiej wypadł zaś „Sposób odsalania wysoko zmineralizowanych roztworów wodnych do oznaczania stosunków izotopowych 18O/16O i 2H/1H w wodach podziemnych” zgłoszony przez Instytut Nauk Geologicznych PAN w Warszawie. Drugie miejsce internauci przyznali wynalazkowi „Stanowisko do badań odkształceń elementów poziomych obciążonych równomiernie” z Politechniki Lubelskiej. Trzecie miejsce w konkursie internetowym przypadło wynalazkowi „Spoiwo ceramiczne do narzędzi ściernych” zgłoszonemu przez krakowski Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania.
W skład kapituły konkursu wchodzą: dr Alicja Adamczak, prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej; Irena Cieślińska, dyrektor programowy Centrum Nauki Kopernik; prof. Maciej Chorowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju; Piotr Dardziński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego; prof. Jerzy Duszyński, prezes Polskiej Akademii Nauk; Krzysztof Jedlak, redaktor naczelny Dziennika Gazety Prawnej; Wojciech Kuźmierkiewicz, prezes Naukowej Fundacji Polpharmy; oraz Jan Pawlicki, dyrektor TVP 1.